joombig banner rotation images

Menu


Od stycznia obowiązują nowe stawki za odbiór smieciOd stycznia obowiązują nowe stawki za odbiór smieci

 

15 marca mija termin płatności za wywóz odpadów komunalnych za grudzień, styczeń i luty. Pamiętajmy jednak, że od nowego roku zmieniły się stawki.

 

Dla nieruchomości zamieszkałych miesięczna stawka za osobę wynosi 8,5 zł przy zbiórce selektywnej i 17 zł w sytuacji, gdy śmieci są niesegregowane. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, gdzie powstają odpady komunalne, odpłatność ustalana jest na podstawie pojemności pojemnika oraz częstotliwości wywozu. Natomiast dla posesji, na których znajdują się domki letniskowe czy też inne zabudowania rekreacyjno-wypoczynkowe, naliczana jest stawka ryczałtowa.

 

Co ważne, zmiana stawki nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. O tym, jak wysoka będzie opłata, zostanie on poinformowany w stosownym zawiadomieniu.

 

Kto i kiedy powinien złożyć deklarację za wywóz odpadów?

 

Od stycznia obowiązują także nowe zasady segregacji śmieci. Metale i tworzywa sztuczne do żółtego pojemnika, papier do niebieskiego, szkło do zielonego, a odpady bio do brązowego - tak wynika z nowych przepisów, które weszły w życie w lipcu 2017 roku.

 

Nowe zasady segregacji

 

AD-A

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019