joombig banner rotation images

Menu


Rusza roznoszenie decyzji podatkowych Rusza roznoszenie decyzji podatkowych

 

Miejscy urzędnicy ruszają w teren, aby dostarczyć bełchatowianom do domów decyzje podatkowe. Pracownicy magistratu mogą zapukać do drzwi już od piątku, 8 lutego. Dokumenty będą dostarczane do 27 lutego, a do rozniesienia jest ich prawie 18 tysięcy. Jednocześnie doręczane będą zawiadomienia o zmianie stawek za wywóz odpadów komunalnych.

 

Z decyzjami w sprawie podatku od nieruchomości na 2019 rok urzędnicy będą chodzić od poniedziałku do soboty w godz. 9:00-20:00. Na prośbę podatnika pracownik magistratu, który dostarcza przesyłkę, zobowiązany jest okazać upoważnienie. Jeśli doręczyciel nikogo nie zastanie pod wskazanym adresem wróci w innym terminie. Może także zostawić decyzję u sąsiada, pod warunkiem że zobowiąże się on do przekazania jej adresatowi.

 

Przesyłki, które z różnych powodów nie zostaną doręczone do 27 lutego, będą wysłane listownie. 

 

Co ważne, doręczyciele nie mają prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek pieniędzy. Mają jedynie dostarczyć przesyłkę. Wszystkie osoby, które będą odbierać decyzje proszone są o złożenie czytelnego podpisu na potwierdzeniu odbioru przesyłki.

 

Razem z decyzjami w sprawie podatku od nieruchomości, roznoszone będą także zawiadomienia o zmianie stawek za wywóz odpadów komunalnych.

 

AD-A 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019