joombig banner rotation images

Menu


Nowa siedziba Sądu Rejonowego będzie przy ul. Pabianickiej

 

Jeszcze w tym roku gotowa będzie dokumentacja techniczna dla nowego budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie. Sąd Apelacyjny w Łodzi ogłosił postępowanie przetargowe, które jest kolejnym krokiem do budowy gmachu, ale także do adaptacji obecnej siedziby sądu na mieszkania komunalne.

 


Zgodnie z zawartym pod koniec 2017 roku porozumieniem między prezydentem Bełchatowa, Mariolą Czechowską, a prezesem sądu i starostą, magistrat przekazał działki przy ul. Pabianickiej – pomiędzy budynkami starostwa (dawnymi Fazbudem i szkołą rolniczą). W zamian obecny budynek Sądu Rejonowego przy ul. Okrzei przejdzie na własność miasta.

 


Budowę nowej siedziby Sądu Rejonowego w Bełchatowie zatwierdziło Ministerstwo Sprawiedliwości, a sama inwestycja została wprowadzona do planu budżetu resortu. Jak czytamy w warunkach zamówienia przetargowego, koncepcja architektoniczna ma być gotowa w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy z wykonawcą, natomiast projekt budowlany do 160 dni, a wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - do 250 dni. Oznacza to, że wszystkie niezbędne dokumenty będą gotowe jeszcze w 2019 roku. Inwestycja, której koszt szacowany jest na ok. 33 mln złotych, ma być gotowa w ciągu kilku najbliższych lat.

 


Miasto planuje obecny gmach Sądu Rejonowego zagospodarować na budynek mieszkalny. Jak podkreśla Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa, dzięki takiemu rozwiązaniu znacznie skróci się czas oczekiwania na mieszkania. - W obecnej siedzibie sądu mieścił się wcześniej hotel robotniczy, więc przystosowanie go na potrzeby mieszkalne nie będzie trudne. Zależy nam, by czas przebudowy był jak najkrótszy i mieszkańcy jak najszybciej mogli się wprowadzić do nowych lokali – dodaje prezydent Czechowska. Obecnie czas oczekiwania na mieszkanie komunalne bądź socjalne zależy od liczby zwalnianych lokali przez dotychczasowych najemców – średnio jest to ok. 1,5 roku.

 

AP

 

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019