joombig banner rotation images

Menu


Bełchatowianie mogą skorzystać z 60 proc. bonifikaty uwłaszczeniowej

 

Bełchatowianie mogą skorzystać z 60 proc. bonifikaty uwłaszczeniowej. Automatyczne przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi nastąpiło 1 stycznia tego roku. Warto jak najszybciej wnieść opłatę przekształceniową, aby skorzystać z upustu

 

5 października 2018 r. weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowanie wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Co ważne, użytkownicy wieczyści stali się właścicielami gruntu z automatu. W zasadzie nic nie muszą robić. Najpóźniej w ciągu roku od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego stosowne zaświadczenia mają być wysyłane na adres, który współużytkownicy wieczyści wskazali w ewidencji gruntów i budynków.

 

Zgodnie z ustawą, przez 20 lat co roku (zawsze do końca marca) współużytkownicy wieczyści będą płacili tzw. opłatę przekształceniową. Jej wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2018, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, czyli 1 stycznia 2019 r. Aby skorzystać z upustu, wpłaty należy dokonać jak najszybciej.

 

Jak wyliczyć bonifikatę?

 

Dawna opłata roczna za użytkowanie wieczyste z 2018 roku x 20 x 0,4

 

Przykład nr 1:

 

W przypadku gdy opłata z tytułu wieczystego użytkowania za mieszkanie w bloku wynosi 50 zł. Wówczas przez 20 lat zapłacimy 1000 zł. Jeśli będziemy chcieli skorzystać z 60 proc. bonifikaty wówczas uiścimy jednorazową opłatę w wysokości 400 zł.

 

Przykład nr 2:

 

Opłata z tytułu wieczystego użytkowania za dom jednorodzinny z działką wynosi 400 zł. Wówczas przez 20 lat zapłacimy 8000 zł. Jeśli będziemy chcieli skorzystać z 60 proc. bonifikaty wówczas uiścimy jednorazową opłatę w wysokości 3200 zł.

 

Osoby, które chcą skorzystać z bonifikaty, już teraz mogą wpłacać jednorazową opłatę uwłaszczeniową w kasie Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 1 lub na konto bankowe magistratu. Więcej informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji i Architektury pod nr te. 44 733 51 78.

 

Uwłaszczenie w Bełchatowie

 

Od 1998 roku miasto systematycznie, zgodnie z wpływem wniosków użytkowników wieczystych, przekształca własność gruntów. Obecnie, po 20 latach tych działań, w Bełchatowie nieprzekształconych zostało jedynie 70 nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i 35 budynków wielorodzinnych.

 

AP

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec, Maciej Jagieła
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019