joombig banner rotation images

Menu

IV sesja rady miasta

 

Radni uchwalili stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na działkach letniskowych i innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Podczas sesji nadzwyczajnej ślubowanie złożyła też radna Małgorzata Pagieła.

 

 

Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ma ona charakter ryczałtowy, a jej wysokość to iloczyn średniej ilości odpadów powstających na tych nieruchomościach, na obszarze gminy, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. ustalonej przez radę gminy stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

 

Od 1 stycznia 2019 roku w Bełchatowie obowiązywać będą opłaty w wysokości:

 

  • 91 zł – zbiórka selektywna
  • 364 złote – w przypadku niesegregowania odpadów

 

Podczas IV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej ślubowanie złożyła radna Małgorzata Pagieła (KWW Marioli Czechowskiej), która funkcję radnej objęła w miejsce Łukasza Politańskiego (złożył mandat).

 

AP

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019