joombig banner rotation images

Menu


 barborka 0524

 

Najpierw pobudka z górniczą orkiestrą w roli głównej, a późnej msza św. za górników, przemarsz ulicami miasta i coroczna gala – tak 4 grudnia bełchatowscy górnicy świętowali Barbórkę. Dla prawie 5 tys. górników to wyjątkowy dzień, to też największe obchody ich dnia w województwie.

 

 

 

Na 4 grudnia przypada ogólnopolskie święto górników. Jak co roku w bełchatowskim zagłębiu górniczo-energetycznym jest ono obchodzone bardzo uroczyście. Tradycyjnie już świętowanie Dnia Górnika w naszym mieście zaczęło się wcześnie rano od pobudki, którą mieszkańcom urządziła maszerująca ulicami miasta górnicza orkiestra. O godzinie 9:00 w kościele pw. NMP Matki Kościoła i św. Barbary odprawiona została, pod przewodnictwem ks. bpa Ireneusza Pękalskiego, uroczysta msza św. w intencji górników i ich rodzin. Po nabożeństwie bełchatowska górnicza brać, ubrana w stroje galowe i czako, czyli czapki z kolorowymi pióropuszami, przy akompaniamencie orkiestry rozpoczęła pochód ulicami miasta. Krótko przed południem górnicy dotarli do hali sportowej przy ulicy 1. Maja, gdzie odbyła się uroczysta akademia. Były życzenia, kwiaty, gratulacje i podziękowania, dla tych którzy na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo energetyczne. Około 100 najbardziej zasłużonych górników otrzymało dyplomy, odznaki, złote, srebrne i brązowe medale za długoletnią służbę, a także zawodowe awanse.

 

 

W ramach barbórkowych uroczystości każdego roku organizowane są specjalne biesiady, tzn. Karczma Piwna i Comber Babski. Nie inaczej było tym razem. Górnicy, górniczki i ludzie związani z pracą w kopalni na tradycyjnych już, bo sięgających w naszym regionie lat 80., biesiadach spotkali się 17 listopada. Dodajmy, że karczmy piwne to zwyczaj wywodzący się jeszcze ze średniowiecza, a wiązał się on z uroczystym ślubowaniem adeptów górnictwa i przyjęciem ich w poczet gwarków, czyli starszych górników, mających pozwolenie na kopanie kruszcu.

 

 

Barbórka to święto górnicze obchodzone od XIX wieku w dzień Świętej Barbary z Nikomedii. Jest ona patronką dobrej śmierci i trudnej pracy. Uciekają się do niej nie tylko górnicy, ale również geolodzy, gazownicy i hutnicy, słowem - wszyscy narażeni na nagłą śmierć podczas wykonywania zawodowych zadań. Święto to obchodzone jest również m.in. w Niemczech, Austrii i Czechach.

 

 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że funkcjonująca od kilkudziesięciu lat na polskim rynku Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów jest liderem górnictwa węgla brunatnego. Jest jednocześnie największą kopalnią odkrywkową w Polsce i jedną z największych w Europie. Obecnie wydobywa się tu rocznie blisko 42 mln ton węgla, co stanowi ponad 50 proc. krajowego rocznego wydobycia tego surowca energetycznego. Już wiadomo, że rok 2018 będzie pod względem rekordowy, wydobycie sięgnie  bowiem do 44 mln ton.

 

KZB

 

barborka 0783

 

barborka 0641

 

barborka 0780

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019