joombig banner rotation images

Menu

 

belchatow policja 92

 

100 tys. zł na zakup samochodów służbowych przekaże miasto bełchatowskiej policji – zdecydowali miejscy radni podczas sesji, 30 listopada. Rada ustaliła także wysokość wynagrodzenia prezydent Bełchatowa, która miesięcznie będzie zarabiać 10 940 zł, czyli tak jak do tej pory.   

 

 

Miejscy radni jednogłośnie zdecydowali o wsparciu dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Jednostka otrzyma 100 tys. zł, które wykorzysta na doposażenie policyjnego taboru. – Dzięki dofinansowaniu będziemy mogli kupić dwa, a może nawet trzy samochody służbowe. Planujemy, aby były to auta nieoznakowane – mówi insp. Karol Mielczarek, Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie. – Cieszy nas, że miasto po raz kolejny pomaga jednostce, a tym samym dba o bezpieczeństwo mieszkańców. To jakim sprzętem dysponuje jednostka ma bowiem ogromny wpływ na jej skuteczność – dodaje insp. Mielczarek. Nie wiadomo jeszcze, kiedy samochody trafią do jednostki. Przetarg na ich zakup policja planuje ogłosić jak najszybciej.  

 

 

Uchwała, którą miejscy radni przyjęli 30 listopada zmienia uchwałę przyjętą w maju. Wówczas miasto przekazało jednostce 160 tys. zł z czego 100 tys. zł miała wykorzystać na przebudowę szatni w komendzie. Pieniądze na remont Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowa otrzymała jednak z budżetu centralnego. Komendant bełchatowskiej jednostki zwrócił się więc do miasta z prośbą, aby przekazane wcześniej środki można było wykorzystać na inny cel, czyli zakup nowych samochodów.

 

 

Podczas listopadowej sesji miejscy radni ustalili także ile będzie zarabiać prezydent Mariola Czechowska. W projekcie uchwały proponowano, aby miesięczna pensja wynosiła 10 940 zł brutto. Rada przyjęła ją jednogłośnie. Wynagrodzenie prezydenta Bełchatowa zostało więc na takim samym poziomie, jaki został ustalony w czerwcu, kiedy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów zostało obniżone o 20 procent z 12 364 zł.

 

 

Rada przyjęła także dwa miejskie programy na 2019 rok. Pierwszy dotyczył współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Program uchwalany jest co roku, a zanim trafi do radnych konsultowany jest również z organizacjami. Mówi się w nim m.in. o celach współpracy, zadaniach jakie mogą być realizowane czy zasadach powoływania komisji do otwartego konkursu ofert. Drugi z programów, który także zatwierdzany jest corocznie, dotyczy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przedstawia on m.in. działania, jakie miasto planuje podjąć w ramach profilaktyki.

 

 

Radni zajęli się także zmianami w budżecie miasta, które dotyczyły m.in. zwiększenia środków na budowę węzła przesiadkowego oraz zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta.

 

 

sesja rady miasta listopad 0020

 

AD-A

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019