joombig banner rotation images

Menu

 

sesja rady miasta listopad 0008


Od 1 stycznia 2019 roku czekają nas zmiany w opłatach za odbiór odpadów komunalnych. O nowych stawkach w tym zakresie, a także warunkach udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania gruntów w prawo własności rozmawiali 30 listopada radni podczas III Sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie.

 

 


Bełchatów od lat pozostaje w grupie miast, które pobierają najniższe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie wysokość stawek zamyka się w kwotach: 7 zł za odpady segregowane i 12 zł za odpady, które nie są zbierane w sposób selektywny. Są to miesięczne stawki przypadające na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależy zatem od liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Pod uwagę bierze się również sposób zbiórki odpadów.

 

 

Jedną z przyczyn podwyżki stawek, które przypomnijmy w naszym mieście od roku 2013 pozostawały na stałym poziomie, jest m.in. wzrost opłaty środowiskowej za składowanie odpadów. Warto zauważyć, że wzrost cen w tym zakresie odnotowuje wiele miast, niektóre – jak np. Łódź – niemal dwukrotny (13 zł za zbiórkę selektywną i 22 zł za nieselektywną). Z kolei piotrkowianie za odbiór odpadów miesięcznie zapłacą odpowiednio 11 i 20 zł na osobę, częstochowianie – 12 i 20 zł.

 

 

W związku z kosztami, jakie w 2019 roku poniesie miasto na utrzymanie gospodarki odpadami komunalnymi, od 1 stycznia stawki za odbiór odpadów wzrosną o 1,5 zł w przypadku zbiórki selektywnej i 5 zł – nieselektywnej. Zatem od nowego roku, jeśli segregujemy odpady, zapłacimy 8,5 zł od osoby, a jeśli tego nie robimy, obowiązywać na będzie stawka 17 zł od osoby. Przykładowo więc czteroosobowa rodzina zapłaci o 6 zł więcej za odpady segregowane i 20 zł za niesegregowane. 
Nowe stawki opłat za pojemniki (w zależności od ich pojemności) ustalono także dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Jeśli odpady komunalne w takich miejscach nie są segregowane, stawki za ich odbiór będą stosunkowo wyższe.  Co ważne, zmiana stawki nie spowoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. O tym, jak wysoka będzie nowa opłata, zostanie on poinformowany w stosownym zawiadomieniu.

 

 

Podczas III Sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie radni zajęli się również sprawą bonifikaty dla mieszkańców, którzy w ramach przekształcania prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności zdecydują wnieść opłatę jednorazową. Wysokość bonifikaty wynosi 60 proc. od uiszczanej opłaty jednorazowej. Warunek jest jeden – należy to zrobić do końca 2019 roku. O zniżkę starać się mogą nie tylko właściciele domków jednorodzinnych lub mieszkań w blokach, ale również spółdzielnie mieszkaniowe.

 


Przypomnijmy, że w związku z ustawą z 5 października 2018 roku o przekształcaniu prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów użytkownicy wieczyści zobowiązani są do uiszczania opłaty rocznej z tytułu wiecznego użytkowania przez okres 20 lat. Zatem propozycja 60-procentowej bonifikaty od całej należnej kwoty dla wielu okazać się może interesującą i wartą rozważenia propozycją.

 


KZB

 

sesja rady miasta listopad 9994

 

sesja rady miasta listopad 0018

 

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019