joombig banner rotation images

Menu

Radni będą rozmawiać o m.in. o stawkach za śmieci

 

Nowe stawki za odbiór odpadów, bonifikata od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania gruntu w prawo własności oraz wsparcie dla bełchatowskiej policji – to jedne z tematów, na które będą rozmawiać radni w piątek, 30 listopada, podczas III sesji Rady Miejskiej. Obrady tradycyjnie odbędą się w Sali Herbowej magistratu. Początek o godz. 11:00.

 

 

Wysokość należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość i sposobu zbiórki śmieci. W Bełchatowie aktualnie obowiązujące stawki od osoby wynoszą odpowiednio: 7 zł jeśli odpady są segregowane i 12 zł w przypadku zbiórki nieselektywnej. Po przeliczeniu kosztów, jakie w 2019 roku miasto poniesie w związku z gospodarką odpadami komunalnymi, wysokość tych opłat ma ulec zmianie. Mają one wynosić 10 zł od osoby (zbiórka selektywna) i 17 zł (w przypadku niesegregowania odpadów).

 

Radni pochylą się także nad projektem uchwały w sprawie ustalenie 60-procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności. Wspomniana zniżka przysługiwać będzie właścicielom domków jednorodzinnych lub mieszkań oraz spółdzielniom mieszkaniowym, pod warunkiem uiszczenia opłaty do końca 2019 roku.

 

Jednym z punktów obrad będzie także przekazanie przez miasto 100 tys. złotych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Przypomnijmy, że w maju środki w takiej wysokości zostały przyznane i miały być wykorzystane na przebudowę szatni. Jednak w związku z tym, że pieniądze na ten cel trafiły do bełchatowskiej policji z budżetu centralnego, komendant wystąpił z wnioskiem o zmianę przeznaczenia przyznanych wcześniej 100 tys. złotych – mają one wesprzeć zakup nowego samochodu dla bełchatowskich policjantów.

 

Radni zajmą się także zmianami w budżecie miasta, które dotyczyć będą m.in. zwiększenia środków na budowę węzła przesiadkowego. Podczas sesji rozpatrywany będzie również wnioskiem spółki Wod.-Kan. w sprawie zwiększenia wartości projektu pn. „Budowa i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II”.

 

AP

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019