joombig banner rotation images

Menu

 Radni ustalili składy komisji stałych

 

Znamy już składy i przewodniczących siedmiu komisji stałych bełchatowskiej Rady Miejskiej. Każdej z siedmiu komisji przewodniczyć będzie przedstawiciel PiS lub Plus. Podczas drugiej sesji tej kadencji ślubowanie złożył także radny Dariusz Matyśkiewicz.

 

 

Jednym z pierwszych działań radnych każdej kadencji jest powołanie komisji stałych oraz ustalenie ich składu. Komisje podlegają Radzie Miejskiej, przedkładają jej plany pracy oraz sprawozdania z działalności.

 

Do zadań komisji stałych Rady Miejskiej należą w szczególności:

  • rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał,
  • rozpatrywanie sprawozdań i informacji przedstawianych przez Burmistrza Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych miasta,
  • analiza działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych miasta,
  • opiniowanie spraw skierowanych pod obrady komisji,
  • opracowanie planów pracy na dany rok kalendarzowy oraz sprawozdań z działalności komisji i przedkładanie ich Radzie Miejskiej,
  • rozpatrywanie spraw przekazywanych komisji przez członków komisji,
  • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą.

 

W ramach Rady Miejskiej w Bełchatowie II kadencji działać będzie siedem komisji stałych, których składy i przewodniczących radni powołali na sesji 22 listopada.

 

Komisja Rewizyjna:

Paweł Koszek (Plus) - przewodniczący
Maria Motylska (PiS)
Michał Wyczachowski (PiS)
Włodzimierz Kuliński (Koalicja Obywatelska)

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Sławomir Załęczny (Plus) - przewodniczący
Dariusz Lewandowski (PiS)
Krzysztof Wara (Plus)
Arkadiusz Rożniatowski (Koalicja Obywatelska)
Mirosław Mielus (Ziemia Bełchatowska)

 

Komisja Budżetu i Skarbu Miasta

Michał Wyczachowski (PiS) - przewodniczący
Dariusz Matyśkiewicz (Plus)
Piotr Wysocki (PiS)
Ewa Skorupa (PiS)
Grzegorz Gryczka (Ziemia Bełchatowska)
Ireneusz Kępa (KWW Marioli Czechowskiej)
Włodzimierz Kuliński (Koalicja Obywatelska)


Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Dariusz Matyśkiewicz (Plus) - przewodniczący
Łukasz Cieślak (PiS)
Ewa Skorupa (PiS)
Grzegorz Muskała (Plus)
Grzegorz Siedlecki (Koalicja Obywatelska)
Ireneusz Kępa (KWW Marioli Czechowskiej)
Mirosław Mielus (Ziemia Bełchatowska)


Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej

Karol Kowalski (PiS) - przewodniczący
Grzegorz Siedlecki (Koalicja Obywatelska)
Mateusz Broncel (PiS)
Sebastian Brózda (PiS)
Grzegorz Muskała (Plus)
Monika Selerowicz (Ziemia Bełchatowska)

 

Komisja Prawa i Porządku Publicznego

Sebastian Brózda (PiS) - przewodniczący
Marcin Rzepecki (Koalicja Obywatelska)
Paweł Koszek (Plus)
Monika Selerowicz (Ziemia Bełchatowska)
Maria Motylska (PiS)
Karol Kowalski (PiS)
Arkadiusz Rożniantowski (Koalicja Obywatelska)


Komisja Gospodarki Komunalnej

Krzysztof Wata (Plus)- przewodniczący
Marcin Rzepecki (Koalicja Obywatelska)
Dariusz Lewandowski (PiS)
Mateusz Broncel (PiS)
Łukasz Cieślak (PiS)
Grzegorz Gryczka (Ziemia Bełchatowska)

AP

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019