joombig banner rotation images

Menu

Uliczka wzdłuż bl. 337-340 na Dolnośląskim będzie jednokierunkowa

 

Od piątku, 23 listopada na dwóch osiedlowych ulicach zmieni się organizacja ruchu. Mowa o uliczce wzdłuż bloków 337 - 340 na os. Dolnośląskim oraz św. Barbary na Binkowie. Zmiany wprowadzone zostaną po konsultacjach z mieszkańcami i zgodnie z ich wnioskami.


Do bełchatowskiego magistratu docierają sygnały od mieszkańców, głównie os. Dolnośląskiego, dotyczące problemów z płynnością jazdy, które wynikają głównie z niewłaściwego parkowania w okolicach bloków. I to właśnie tego rejonu miasta dotyczy największa liczba zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń. Od stycznia w 193 miejscach w Bełchatowie (na samym Dolnośląskim w 88) zaznaczono nieprawidłowe parkowanie. Jednym z najbardziej newralgicznych lokalizacji jest uliczka wzdłuż bloków, 337, 338, 339 i 340.


Wspólnoty mieszkaniowe tych bloków utwardziły fragmenty należących do nich działek, które przylegają bezpośrednio do jezdni. W efekcie parkujące wzdłuż bloków samochody zajmowały część jezdni. Uliczka była więc przewężona, a ruch dwustronny w praktyce był mocno ograniczony. O jak najbardziej korzystnym rozwiązaniu tej sytuacji miasto rozmawiało z mieszkańcami i podjęto decyzję o wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu w tamtym rejonie osiedla. Zmiany zaczną obowiązywać od piątku, 23 listopada.


Od tego dnia dwukierunkowa do tej pory uliczka wzdłuż bloków 337 - 340 będzie jednokierunkowa. Ruch odbywać się będzie w kierunku al. kard. S Wyszyńskiego. Oznacza to, że kierowcy wjeżdżający w osiedle od Wyszyńskiego właśnie, będą musieli skręcić w prawo, przejechać wzdłuż bloku 341 i skręcić w lewo, by dojechać do bloków od 337 do 340. Jednocześnie kierowców jadących z ulic Weigla, Michałowskiego, Kotarbińskiego oraz Curie-Skłodowskiej obowiązywać będzie nakaz jazdy w prawo, a z Męczenników Katyńskich – prosto lub w prawo.


Nowa organizacja ruchu wprowadzona zostanie na razie „na próbę”, do czerwca 2019 roku. Jeśli to rozwiązanie pozwoli upłynnić ruch w tym rejonie Dolnośląskiego, będzie ono obowiązywać na stałe.

 Zmiany organizacji ruchu na os. Dolnośląskim


To nie jedyne zmiany w organizacji ruchu, jakie zostaną wprowadzone w mieście. Na Binkowie nieco kłopotliwe dla kierowców było skrzyżowanie ulic Węglowej i św. Barbary. Pierwszeństwo na tym skrzyżowaniu było dla jadących od Węglowej w kierunku ul. św. Faustyny Kowalskiej i odwrotnie. Kierowcy jadący ulicą św. Barbary często nie respektowali tego sposobu organizacji ruchu na skrzyżowaniu.


Na wniosek mieszkańców bloków przylegających od ul. św. Barbary, zmieni się pierwszeństwo na skrzyżowaniu. Od piątku, 23 listopada, drogą nadrzędną będzie w całości ul. św. Barbary, o czym kierowców informować będą montowane właśnie znaki.

AP

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019