joombig banner rotation images

Menu


Polskie Państwo Podziemne powstało 79 lat.

 

Oficjalne obchody rocznicy 79. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego w Bełchatowie odbyły się w niedzielę, 30 września. W parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bełchatowie odprawiono uroczystą mszę świętą, przed obeliskiem upamiętniającym żołnierzy Armii Krajowej złożono kwiaty.

 

Bełchatowianie wspólnie uczcili 79. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. W samo południe prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska wraz z wiceprezydentem Łukaszem Politańskim, a także parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszeń i organizacji oraz mieszkańcy miasta wzięli udział w uroczystej mszy świętej w kościele farnym. Wcześniej wysłuchano historii Polskiego Państwa Podziemnego i wręczono medale AK. Pod obeliskiem  pamięci żołnierzy Armii Krajowej delegacje złożyły kwiaty.

 

Dzień Polskiego Państwa Podziemnego od 19 lat, w myśl uchwały Sejmu RP z dnia 11 września 1998 roku, obchodzony jest 27 września. Tego dnia, a dokładniej w nocy z 26 na 27 września 1939 roku, tuż przed kapitulacją Warszawy, powołano Służbę Zwycięstwu Polski, którą w 1940 r. przekształcono w Związek Walki Zbrojnej. Dwa lata później, zgodnie z rozkazem Naczelnego Wodza, w miejsce ZWZ powstała Armia Krajowa.

 

Historia Polskiego Państwa Podziemnego zamyka się w latach 1939–1945. Działało ono na terenach okupowanych przez Niemców i Rosjan. W ogarniętej wojną Europie Polskie Państwo Podziemne było czymś niespotykanych. Posiadało ono bowiem własne siły zbroje, rząd i prezydenta na uchodźstwie, a także sprawnie działające struktury administracyjne i cywilne. Prężnie działało szkolnictwo, rozwijało się życie kulturalne. W ramach tajnego nauczania funkcjonowało aż 2 tys. szkół średnich, w wielu miastach działały też uczelnie wyższe, organizowano koncerty, przedstawienia teatralne, wieczory autorskie oraz spotkania z naukowcami. W podziemnych drukarniach wydawano prasę, publicystykę, dzieła literackie.

 

W styczniu 1945 roku żołnierze AK odebrali ostatni rozkaz od swego dowódcy gen. Leopolda Okulickiego, a brzmiał on tak: „Żołnierze Armii Krajowej! Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą”.

 

Po wkroczeniu Armii Czerwonej przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego zostali aresztowani przez NKWD za „działania przeciwko Armii Czerwonej i Związkowi Sowieckiemu oraz współpracę z Niemcami”.1 lipca 1945 r. delegatura Rządu na Kraj podjęła decyzję o likwidacji Polskiego Państwa Polskiego. Zanim to się jednak stało, Rada Jedności Narodowej ogłosiła Testament Polski Walczącej, czyli przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego, mówiące o Polsce wolnej, sprawiedliwej i demokratycznej.

KZB

Przed pomnikiem złożono kwiaty.

Wręczono też medal AK.

 

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019