joombig banner rotation images

Menu

27 września odbyła się LIII Sesja Rady Miejskiej

 

V edycja Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa, nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz miejski plan zagospodarowania przestrzennego – to tematy poruszane podczas LIII Sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie.

 

Kolejna sesja Rady Miejskiej odbyła się 27 września. Radni rozmawiali m.in. o V edycji budżetu obywatelskiego. Podsumowano wszystko to, czego dokonano w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Wśród wybranych w tej odsłonie projektów znalazły się: Cafe Senior Raj, plac zabaw „Aktywnie i wesoło” na os. Dolnośląskim, program „Bezpieczne – doświetlone przejścia dla pieszych”, adaptacja osiedlowego lasku wraz z budową siłowni pod chmurką, zatoczka postojowa w okolicy SP nr 13, budowa toalety publicznej oraz dwa programy prozdrowotne – „Nasze dzieci badamy, wadom się nie damy” i „”Bezpieczne serce 24 h pod kontrolą”. Kwota środków zabezpieczonych na wszystkie te cele w budżecie miasta na 2018 wyniosła 1 mln 380 tys.

 

Budżet Obywatelski Bełchatowa to inicjatywa dająca mieszkańcom możliwość decydowania o tym, na jaki cel zostanie przeznaczona określona kwota wydzielona z budżetu miasta.

 

W trwającej właśnie VI edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa, podobnie jak w poprzednich, na projekty tzw. miękkie i twarde do rozdysponowania łącznie jest 1,5 mln złotych. Trwa weryfikacja złożonych wniosków. Ogłoszenie zwycięskich projektów, które realizowane będą do końca roku 2019, nastąpi 1 października.

 

W planowanym porządku obrad znalazły się również projekty uchwał dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, w tym części: Politanic, Binkowa i Zdzieszulic. W związku z tym, że plan ten nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa” podjęto uchwałę zatwierdzającą. Ponadto stwierdzono, że dokument ten zatwierdzony uchwałą z 29 czerwca 2017 r. jest aktualny, korekty wymagają jedynie niektóre zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Radni pracowali również nad uchwałami dotyczącymi trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Bełchatowa oraz zmian w miejskim budżecie. Wśród podejmowanych tematów znalazły się też sprawozdania spółek, dla których miasto jest jednym lub większościowym udziałowcem za rok 2017.

 

 

KZB

Rozmawiano o V edycji BO

Było też sprawozdanie miejskich spółek

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019