joombig banner rotation images

Menu


Marian Wójcik był bardzo wzruszony

 

Marian Wójcik został uhonorowany tytułem Zasłużony dla Miasta Bełchatowa. Uchwałę w sprawie przyznania tego zaszczytnego tytułu radni podjęli 30 sierpnia, a przekazanie Aktu Nadania odbyło się 27 września podczas uroczystej LII Sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie.

 

Projekt uchwały w sprawie wyróżnienia Mariana Wójcika mianem Zasłużony dla Miasta Bełchatowa podczas LI Sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie złożyła Kapituła Tytułu. Nikt nie miał wątpliwości, że Marian Wójcik zasługuje na to wyróżnienie, dlatego też uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

W uzasadnieniu do Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie czytamy między innymi: „Marian Wójcik to najbardziej znany działacz społeczny Miasta Bełchatowa od ponad pół wieku. (…) to prawdziwy kronikarz dnia codziennego, obecny zawsze i wszędzie, gdzie bije puls naszego miasta”. Jak powiedział jeden z radnych, to Mu się po prostu należy.

 

Akt Nadania, statuetkę z synbolicznym bełchatowskim jabłkiem oraz kwiaty wręczyli Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa, Elżbieta Naturalna, przewodnicząca, oraz Piotr Wysocki i Sebastian Brózda, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bełchatowie. Marianowi Wójcikowi gratulacje złożyli i dziękowali za wkład w wychowanie bełchatowskiej mlodzieży i krzewienie historii miasta poseł Dariusz Kubiak, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa, a także radni. W krótkim przemówieniu Marian Wójcik podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do nadania mu tytułu Zasłużony dla Miasta Bełchatowa. Wspominał też swoich uczniów, przyjaciół, współpracowników i wszystkich tych, z którymi odkrywał i utrwalał dzieje Bełchatowa.

 

Mariana Wójcika znają chyba wszyscy, bo to dawny nauczyciel, który z aparatem fotograficznym przemierza ulice Bełchatowa. Jest wszędzie tam, gdzie dzieje się coś istotnego.Spotkać go można na patriotycznych uroczystościach i imprezach kulturalnych, zawsze obecny, zawsze gotowy do działania. Jego zdjęcia wielokrotnie można było oglądać w bełchatowskich placówkach kultury.

 

Pochodzi z Tomaszowa Mazowieckiego, ale - jak sam podkreśla - jest bełchatowianinem, a stał się nim przypadkiem. Po skończeniu liceum pedagogicznego (1954), w łódzkim kuratorium zaproponowano mu kilka miejsc, w których mógłby podjąć pracę. Wśród nich był Bełchatów. – Wybrałem to miasto, bo pomyliło mi się z Będkowem koło Tomaszowa - wspominał z uśmiechem Wójcik.

 

Od tego czasu jego losy nierozerwalnie łączą się z Bełchatowem. Tu kształcił i wychowywał kilka pokoleń bełchatowian. Uczniowie z rozrzewnieniem wspominają jego lekcje. Z wieloma z nich wciąż utrzymuje kontakt.

 

Dziś ma 84 lata, jednak nie rezygnuje z aktywności. Jak sam mówi, nie jest mu łatwo, ale nie poddaje się, bo fotografia to sposób na życie, na samotność. Swój pierwszy skrzynkowy aparat otrzymał od chrzestnego.

 

– Byłem wtedy w szkole podstawowej. Z dumą nosiłem go na ramieniu. A później, już w liceum, była pierwsza lustrzanka, z którą praktycznie się nie rozstawałem – opowiada Marian Wójcik i dodaje, że dziś też stale nosi przy sobie sprzęt fotograficzny.

 

Jego dom to archiwum życia Bełchatowa od lat powojennych. Szafy w przedpokoju i pokoju skrywają kilkadzięsiąt segregatorów oraz teczek z dokumentami, wycinkami z gazet, biuletynów, zdjęciami, wywiadami i autorskimi artykułami o „historiach znanych i nieznanych”.

 

– To się zaczęło, gdy byłem nauczycielem. Młodzież z różnych organizacji, którymi się opiekowałem, prowadziła kroniki pod moim kierunkiem – Marian Wójcik sięga pamięcią do początków swej pasji dokumentowania. Do pisania z kolei zachęciły go Jadwiga Nadanowa i Stefania Bykowska, a wspierała ukochana żona Jadwiga, z którą przeżył – jak sam mówi – cudowne 35 lat. - Nikt o tym nie wie, ale to wszystko dzięki niej. To żona mnie mobilizowała, namawiała, wspierała, pomagała całe życie. Bez niej nie byłoby ani zdjęć, ani mojego archiwum – mówi ł.

 

Właśnie za to trzymanie ręki na pulsie Marian Wójcik został uhonorowany tytułem Zasłużony dla Miasta Bełchatowa.

 

AJ/KZB

Marian Wójcik odebrał Akt Nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Bełchatowa

Radni uchwałę podjęli jednogłośnie

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019