joombig banner rotation images

Menu


26 września odbyła się konferencja PGM

 

Między innymi o dodatnim wyniku finansowym za sierpień 2018 roku, restrukturyzacji, działaniach termomodernizacyjnych mówił podczas konferencji prasowej Łukasz Magin, prezes PGM Spółka z o.o. w Bełchatowie. Spotkanie miało charakter podsumowujący 4 ostatnie lata działalności przedsiębiorstwa.

 

Na spotkaniu zorganizowanym 26 sierpnia przez PGM Spółka z o.o. władze przedsiębiorstwa podsumowały działalność Spółki w okresie ostatniej kadencji władz samorządowych. Wyniki i osiągnięcia Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej zaprezentował prezes spółki Łukasz Magin.

 

Podsumowanie rozpoczęło się od przedstawienia kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Drugi w tym roku dodatni wynik finansowy (pierwszy był w kwietniu), na poziomie 5 tys. 917 zł, Spółka odnotowała w sierpniu br. W nawiązaniu do informacji o zadłużeniu przedsiębiorstwa prezes Magin wyjaśnił, że strata w wysokości powyżej 1 mln nie świadczy o zadłużeniu firmy, jest ona stratą księgową. - Jeszcze raz powtarzam, że Spółka nie ma zadłużenia w bankach, nie ma w tym roku kłopotów z zachowaniem płynności finansowej – tłumaczył prezes PGM-u i dodał, że wszystkie zobowiązania w stosunku do kontrahentów i pracowników Spółki są terminowo realizowane.

 

W ostatnim czasie głośno też było o zwolnieniach i redukcji etatów w PGM-ie. Jak zapewnia prezes Magin, w związku z przeprowadzaną w firmie restrukturyzacją, która weszła w życie we wrześniu 2018 roku, nie dzieje się nic złego. W ostatnim czasie z pracą w PGM-ie pożegnały się 3 osoby z pionu administracyjnego (pozostają w okresie wypowiedzenia), 1 osoba rozwiązała umowę na zasadzie porozumienia stron, z 19 osobami przedłużono umowy, z czego 14 osób otrzymało umowy na czas określony, 5 – na nieokreślony. W ostatnim czasie przyjęto też dwóch nowych pracowników. Zatem obecnie w PGM zatrudnionych jest 287 pracowników. - Nie wykluczam jeszcze jakichś pojedynczych zmian kadrowych związanych z restrukturyzacją, ale na pewno nie będą one miały wymiaru zwolnień grupowych – podkreślił prezes.

 

W ostatecznym rozrachunku sytuacja kadrowa została oceniona jako stabilna. Wśród wykwalifikowanej kadry PGM-u znajdują się: 17 licencjonowanych zarządców, pracownicy z uprawnieniami do prowadzenia ksiąg rachunkowych (9), z uprawnieniami budowlanymi (6) i kilkudziesięciu pracowników z uprawnieniami do wykonywania różnorodnych, niezbędnych robót na rzecz mieszkańców Bełchatowa. Pamiętać trzeba, że od momentu przejęcia przez PGM spółek ADM (2012 r.) i PK „Sanikom” (2016 r.) zakres świadczonych przez Spółkę usług znacznie wzrósł. Z kolei liczba wspólnot mieszkaniowych podlegających pod bełchatowski PGM na przestrzeni 4 ostatnich lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Obecnie Spółka zarządza 194 budynkami mieszkalnymi. Co ważne, zarówno stawki za świadczone przez PGM usługi remontowo-budowlane dla mieszkańców wspólnot PGM-u, a także ceny usług (zarządzanie, administrowanie i utrzymanie czystości) dla bełchatowian utrzymują się na niezmienionym poziomie od kilku lat. Podobnie rzecz się ma w przypadku stawek czynszu w lokalach komunalnych. Sukcesywnie rosną natomiast przychody z tytułu remontów i inwestycji wykonywanych dla podmiotów zewnętrznych. Na koniec roku 2017 zamknęły się w kwocie powyżej 2 mln 949 tys.

 

Sukcesem bełchatowskiego PGM-u są działania w kierunku inwestycji energooszczędnych, które w latach 2014-2018 przeprowadzono w 28 budynkach zarządzanych przez Spółkę. Obecnie 186 wspólnot mieszkaniowych może pochwalić się już wykonaną termomodernizacją, a 6 budynków jest w jej trakcie. Co ważne, od 2015 roku wspólnoty mogły ubiegać się o dofinansowanie do wszystkich inwestycji energooszczędnych. – Dopiero w latach 2015-2016, dzięki determinacji PGM jako zarządcy, wiele wspólnot mieszkaniowych już zrealizowało inwestycje termomodernizacyjne przy wsparciu środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i/lub w formie premii termomodernizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego - podkreślił prezes Łukasz Magin. W latach 2015-2018 z dofinansowania inwestycji skorzystało 16 wspólnot mieszkaniowych na łączną kwotę powyżej 1 mln 94 tys. 599 złotych. Po zestawieniu kosztów inwestycji i przyznanych dotacji widać wyraźnie, że inwestycje te łącznie dofinansowane zostały w około 20%. Istotne jest też to, że w budynkach po termomodernizacji koszty ogrzewania zmniejszyły się średnio o 20-30%.

 

Wspólnoty mieszkaniowe zarządzane przez PGM mogą też z pomocą Spółki ubiegać się o dofinansowanie z budżetu powiatu bełchatowskiego na zagospodarowanie terenu wokół bloku. W ostatnim czasie taką dotację, która pokryła ok. 50% kosztów, otrzymały dwie wspólnoty na os. Żołnierzy POW (bloki nr 5 i 11).

 

Ważne z punktu widzenia mieszkańców budynków komunalnych zarządzanych przez PGM jest wyposażenie mieszkań w instalację wodno-kanalizacyjną (14 lokali) oraz montaż czujników tlenku węgla i dymu w budynkach opalanych węglem (265 lokali). W kontekście walki ze smogiem poruszono też temat filtrów kominowych w nowej technologii oraz działania mające na celu sukcesywne podłączanie wskazanych budynków do sieci ciepła systemowego.

 

Na zakończenie prezes Łukasz Magin potwierdził informację o przekazaniu przez PGM 10 tys. na budowę posągu Józefa Piłsudskiego.

- Jeszcze raz powtarzam, Spółka nie ma problemu, jeśli chodzi o zachowanie płynności finansowej, w związku z tym mogliśmy sobie na taki krok pozwolić. Wyszliśmy z założenia, że kłopoty Spółki w zakresie straty księgowej są przejściowe, a posąg Józefa Piłsudskiego powstaje w Bełchatowie pewnie raz na 100 lat.

KZB

 

Było to podsumowanie 4 lat

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019