joombig banner rotation images

Menu


 

Był czas na pytania do ekspertów

 

Lokalni przedsiębiorcy rozmawiali ze specjalistami o „Konstytucji biznesu”. O tym, jakie zamiany wprowadziła, jakie wynikają z tego korzyści w codziennym funkcjonowaniu miejscowych firm, mówili m.in. przedstawiciele ministerstwa, PARP-u, ZUS-u.


Bezpłatne szkolenia dla właścicieli bełchatowskich firm na stałe wpisały się w działania magistratu. Jedno z nich odbyło się 12 września w hotelu Wodnik w Słoku. Tematem spotkania były zmiany w zakresie prawa gospodarczego, związane z wdrażaną właśnie „Konstytucją biznesu”. Organizatorami konferencji byli: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i bełchatowski magistrat.

Bełchatów jest jednym z 66 miast w Polsce, które biorą udział w cyklu spotkań informacyjnych związanych z pakietem zmian wspierających rozwój przedsiębiorczości w całym kraju.

O organizację takiego szkolenia zabiegała Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa, która podkreśla, że współpraca między samorządem a lokalnym biznesem jest dla miasta priorytetem. – Miasto Bełchatów od wielu lat prowadzi działania zmierzające do pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i regionu – powiedziała prezydent Czechowska i dodała, że jednym z elementów tych działań jest wymiana informacji i wspieranie naszych lokalnych przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju ich firm.

 

O spotkanie zabiegała precydent miasta Mariola Czechowska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na spotkanie przybyli przedsiębiorcy z całego powiatu bełchatowskiego. Ponieważ „Konstytucja biznesu” weszła w życie stosunkowo niedawno (30 kwietnia), wielu lokalnych właścicieli firm było żywo zainteresowanych tą tematyką.

 

Małe firmy – wielkie zmiany


„Konstytucji biznesu” to pakiet pięciu ustaw, które regulują zasady prawa gospodarczego, m.in. zakładanie firmy i zawieszanie działalności, prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz ich relacje z urzędami. Głównym założeniem konstytucji jest ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, a także usprawnienie współpracy między właścicielami firm a samorządem.

O nowych regulacjach mówili przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej oraz specjaliści z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Urzędu Zamówień Publicznych. Na spotkaniu obecni byli też pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Banku Gospodarstwa Krajowego i ZUS-u.

Po części referatowej uczestnicy mieli możliwość porozmawiać z ekspertami, zapytać nie tylko o samą "Konstytucję biznesu", ale również o inne kwestie zwiazane z prowadzeniem własnej działalności, jak choćby podatek dochodowy, podatek VAT czy ubezpieczenia społeczne.

 

Więcej informacji na temat wprowadzanych zmian, a także organizacji cyklu podobnych spotkań znaleźć można na stronie http://prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl.

KZB

 

Konstytucja biznesu to pakiet ustaw ułatwiających funkcjonowanie małym firmom

 

 

 

12 września odbyło sie spotkanie w sprawie "Konstytucji Biznesu"

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec, Maciej Jagieła
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019