joombig banner rotation images

Menu


Spółka PGM wprowadza oszczędności

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej na koniec pierwszego półrocza odnotowało milion złotych straty. Jednak, jak zapewniają władze spółki, płynność finansowa przedsiębiorstwa jest zachowana. Wprowadzono program oszczędnościowy, ponadto spółka liczy na wygranie przetargów na utrzymanie zieleni miejskiej, porządku w mieście oraz zimowe utrzymanie ulic. Wszystko po to, by odnotowane straty zniwelować na koniec 2018 roku.


- Rzeczywiście jest tak, że pierwsze półrocze 2018 roku spółka zakończyła stratą, ale nie jest to nic nadzwyczajnego. Każde takie przedsiębiorstwo przeżywa cykle koniunkturalne - mówi Łukasz Magin, prezes PGM. Nie po raz pierwszy spółka notuje straty. W 2011 roku Sanikom (z którym PGM się połączył) miał 700 tys. złotych „na minusie”, rok później sam PGM był 300 tys. złotych poniżej „zera”, co z kolei wynikało z przejęcia ADM (Administracji Domów Mieszkalnych).

Wpływ na wynik za pierwszych sześć miesięcy 2018 roku miał z pewnością wzrost pensji minimalnej. - Spółka na pewno nie jest beneficjentem znaczącego podnoszenia płacy minimalnej w Polsce w ostatnim czasie. Około 100 pracowników spółki pobiera minimalne wynagrodzenie. Są to głównie panie pracujące w dziale utrzymania czystości, panie dozorczynie, które pracują w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Na dodatek pod koniec 2017 roku PGM zdecydował się na podniesienie pensji pracowników o około 50 zł brutto Ta regulacja i podniesienie płacy minimalnej o kolejne 100 zł w pierwszym półroczu to dodatkowy koszt około 150 tys. zł - mówi prezes Magin.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wynik księgowy PGM są także zlecenia realizowane na rzecz miasta, do których spółka dołożyła ponad 600 tys. złotych. Mowa tu o realizacji Jabłoniowego Sadu, zimowego utrzymania miasta i czystości. - Rzeczywiście jest też tak, że spółka wykazywała straty na umowach realizowanych na rzecz miasta. Trudno jednak czynić z tego tytułu spółce jakieś zarzuty. Jeśli były to straty, to powstały one przy okazji usług wykonywanych na rzecz bełchatowian, na rzecz samorządu, który jest właścicielem spółki. Drugim elementem jest strata na kontrakcie Jabłoniowego Sadu. Ale spółka dzięki temu, że zdecydowała się na realizację tego kontraktu, uratowała tę inwestycję, uratowała też dotację unijną i bełchatowianie mogą się cieszyć bardzo ładną przestrzenią publiczną – dodaje prezes Magin.

- Należy pamiętać, że wynik osiągnięty na koniec pierwszego półrocza nie jest wynikiem zamykającym rok. Władze spółki podejmują działania, które powinny znacząco poprawić kondycję finansów PGM. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej ma płynność finansową – wyjaśnia Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa. Działania, o których mowa, to m.in.  wprowadzone oszczędności w strukturach zarządczych, z których wykreślone zostanie stanowisko dyrektora. Ponadto skład rady nadzorczej został ograniczony do trzech członków a zarząd jest dwuosobowy, przy czym wiceprezes spółki, Krzysztof Polak, pełni jednocześnie obowiązki kierownika działu usług remontowych.

Dzięki takim decyzjom straty zostały zahamowane – w czerwcu wyniosły one 150 tys. złotych, a w lipcu już tylko 1080 złotych. Jak podkreślają władze PGM i prezydent Czechowska, najistotniejszy jest fakt, że miejska spółka ma płynność finansową. Wszystkie zobowiązania, zarówno wobec pracowników jak i kontrahentów, są regulowane na bieżąco. Władze spółki podkreślają także, że nie jest planowane zmniejszenie zatrudnienia wśród pracowników fizycznych. Rozważane są jedynie oszczędności w obsłudze informatycznej i księgowej, wynikające z przeprowadzonej w ostatnim czasie reorganizacji. 

 

Komunikat zarządu spółki PGM

Prezydent Bełchatowa i rada miejska deklarują pomoc w zakresie bieżącego funkcjonowania spółki, jednak podniesienie kapitału przez wkład pieniężny lub w formie sprzętu, nie będzie miało wpływu na księgową stratę przedsiębiorstwa. PGM nie może być bowiem traktowany jako podmiot wewnętrzny ze względu na osiągane przychody z administrowania wspólnot mieszkaniowych. Każde zatem zamówienie, które wychodziłoby z miasta a jego koszt przekraczałby 30 tys. euro, musi być poprzedzone postępowaniem przetargowym. I tu spółka upatruje szansę na poprawę sytuacji finansowej na koniec 2018 roku.

- Pierwsze 4 miesiące 2018 roku to przychody z akcji zima rzędu 300 tys. zł. Zamiatanie, utrzymanie czystości to kwota sięgająca 400 tys. zł za pierwsze półrocze. Jeśli do tego dojdą przychody z utrzymania zieleni (które dziś realizuje firma z Łodzi), i jeśli w przetargu udałoby się otrzymać nieco lepsze stawki w zakresie zimowego utrzymania, to jest szansa, by na koniec 2018 roku wynik był zrównoważony  - wyjaśnia prezes Magin.

 

AP

 


 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019