joombig banner rotation images

Menu

79. rocznica wybuchu II wojny światowej

 

W Grocholicach i na Górach Borowskich upamiętniono 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Mieszkańcy złożyli kwiaty, była też salwa honorowa i apel poległych. Uroczystości odbyły się 1 i 2 września.

 

Obchody 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej tradycyjnie rozpoczęły się w Grocholicach. Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 5 przygotowała montaż wierszy i piosenek nawiązujący do wydarzeń z tego okresu. W parafii pw. Wszystkich Świętych została odprawiona msza św. a zaraz po niej wręczono 60 statuetkę ppor. Zawilskiego. W tym roku rogatywkę, za propagowanie wartości patriotycznych, otrzymała „Iglica” – Sekcja Strzelectwa Sportowego.

 

Bohaterów II wojny światowej a także żołnierzy zgrupowania gen. Ludwika Czyżewskiego, którzy walczyli w obronie Bełchatowa – w tym Gór Borowskich i Księży Młyn, wspominano również podczas części patriotycznej przy pomniku poległych w obronie Ojczyzny. Na kwaterach żołnierskich mieszkańcy wraz z przedstawicielami samorządu, organizacji, instytucji i szkół złożyli wiązanki kwiatów. Była też salwa honorowa oddana przez członków bełchatowskiego Strzelca - Jednostkę Strzelecką 10001 im. Gen. dyw. Janusza Głuchowskiego. Podczas uroczystości prezydent Mariola Czechowska podziękowała bełchatowianom za pielęgnowanie tradycji i krzewienie idei patriotyzmu. Podkreśliła również, że każdego roku spotykamy się w Grocholicach, aby przypomnieć o heroicznej walce za Ojczyznę oraz oddać hołd żołnierzom i wszystkim poległym.

 

W niedzielę, 2 września, uroczystości przeniosły się pod Górę Borowską - miejsce jednej z największych bitew kampanii wrześniowej 1939 roku. Obchody rozpoczęły się polową mszą świętą, po której pod  pomnikiem Obrońców Gór Borowskich odczytano apel poległych i złożono wieńce. Poległych uczczono również salwą honorową.

 

Bitwa pod Borowską Górą często nazywana jest "Piotrkowskimi Termopilami".  Walki  między 4. niemiecką dywizją pancerną, a jednostkami Armii Łódź i GO Piotrków trwały od 2 do 5 września 1939 roku. Po przerwaniu obrony polskiej pod Częstochową, obszar ten miały zabezpieczyć wybrane jednostki Armii Łódź, aby chronić inne jednostki operacyjne głównej armii. Do obrony tego ważnego punktu strategicznego wyznaczono 2 pułk piechoty Legionów (płk Ludwika Czyżewskiego) i 301. batalion czołgów (majora Edmunda Karpowa).  Zaciekłe walki trwały 4 dni, szczyt przechodził kilkakrotnie z rąk do rąk. Dochodziło do starć na bagnety, obie strony poniosły spore straty. W obronie Gór Borowskich zginęło 663 polskich żołnierzy, w tym co najmniej 16 oficerów.

 

Salwa honorowa dla walczących w II wojnie światowej

Mieszkańcy złożyli kwiaty pod pomnikiem poległych

Uroczystości wrześniowe w Grocholicach Druga część obchodów odbyła się na Górze Borowskiej

Uroczystość na Górze Borowskiej

 

AD-A

 

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018