joombig banner rotation images

Menu


Radni zdecydują w sprawie Nowogradu WołyńskiegoCo dalej ze współpracą Bełchatowa i Nowogradu Wołyńskiego? Do bełchatowskiego magistratu wpłynęła odpowiedź na wysłane w kwietniu pismo w sprawie kontrowersyjnego turnieju bokserskiego. Teraz tematem zajmą się miejscy radni, którzy na najbliższej, sierpniowej sesji zdecydują o utrzymaniu lub zerwaniu stosunków partnerskich między miastami.


Przypomnijmy, że w marcu do prezydenta Miasta Bełchatowa i przewodniczącej Rady Miejskiej wpłynął wniosek jednego z bełchatowskich stowarzyszeń w sprawie zerwania stosunków partnerskich z Nowogradem Wołyńskim. Powodem zaprzestania współpracy z ukraińskim miastem miało być, zdaniem wnioskodawców, propagowanie przez tamtejsze władze organizacji odpowiedzialnych za rzeź wołyńską. 3 marca zorganizowano turniej ku czci Stepana Bandery, Romana Szuchewycza oraz Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), której udowodniono wymordowanie na Kresach Wschodnich tysięcy Polaków.

Prezydent Mariola Czechowska wspólnie z radnymi wypracowali stanowisko i 19 kwietnia wysłane zostało oficjalne pismo do burmistrza Nowogradu z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. „ Wymienione postacie ze względu na ludobójstwo Polaków są w naszym kraju nieakceptowalne. Taka sytuacja jest dla nas przykra i niepokojąca. Wymordowanie tysięcy Polaków przez nacjonalistów ukraińskich jest niepodważalnym faktem, zawsze będziemy o nim pamiętać i mówić” – czytamy w piśmie. Ponadto sygnatariusze listu pytają m.in. czy władze miasta Nowograd Wołyński były organizatorem turnieju, czy symbole związane z działalnością UPA oraz Stepana Bandery wyeksponowane podczas tego turnieju były wcześniej z władzami uzgodnione.

Pod koniec czerwca (po ostatniej przed wakacyjną przerwą sesji) do bełchatowskiego magistratu wpłynęła odpowiedź burmistrza Nowogradu Wołyńskiego. W piśmie jest wiele odniesień do wspólnej, często niełatwej historii polsko-ukraińskiej. Podkreślono również, że władze Nowogradu w swoich działaniach kierują się wyłącznie prawodawstwem Ukrainy i zgodnie z ustawą „O prawie do uczczenia pamięci osób walczących za niepodległość Ukrainy  w XX wieku” Stepan Bandera oraz żołnierze UPA są uznawani za bohaterów. Dlatego ich podobizny są umieszczane na tablicach pamiątkowych oraz innych symbolach.
 
- Takiej odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy, się nie spodziewałam. Pismo jest bardzo ogólnikowe. Nie wszystkie fakty z historii zostały ujęte, co budzi moje wątpliwości. Szczególnie bolesne jest przypominanie akcji „Wisła” czy pogromu wojsk Zachodnioukraińskiej Republiki Narodowej przy jednoczesnym pominięciu rzezi wołyńskiej, którą polski sejm w 2016 roku uznał za ludobójstwo. Wszystko to powoduje, że nasze stosunki z Nowogradem są obecnie dosyć chłodne – mówi prezydent Mariola Czechowska.   

Od 2011 roku, kiedy to zawarto porozumienie o współpracy, stosunki partnerskie między miastami ograniczały się jedynie do kurtuazyjnych wizyt. W tym roku przedstawiciele Bełchatowa nie pojechali na święto Nowogradu, jak również nie zaprosiły tamtejszych władz na Dni Bełchatowa. Teraz sprawą zajmą się miejscy radni, bo to właśnie w kompetencjach Rady Miejskiej leży podejmowanie uchwał o nawiązaniu bądź zerwaniu współpracy partnerskiej z innymi miastami. Temat Nowogradu Wołyńskiego podjęty ma zostać na najbliższej, sierpniowej sesji.

 

AP
 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec, Maciej Jagieła
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019