joombig banner rotation images

Menu


EKO_REGION będzie wymieniać pojemniki na odpadyMetale i tworzywa sztuczne do żółtego pojemnika, papier do niebieskiego, szkło do zielonego, a odpady bio do brązowego - tak od stycznia 2019 roku będą wyglądać zasady segregacji odpadów w Bełchatowie. W związku z tym, spółka EKO-REGION w drugiej połowie sierpnia rozpocznie wymianę pojemników na właściwe kolorystycznie.


Ministerstwo Środowiska pod koniec 2016 roku wydało rozporządzenie ws. szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. W 2020 r. zgodnie z prawem UE Polska musi zwiększyć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła do co najmniej 50 procent (obecnie wynosi on zaledwie 26 procent). Ministerstwo tłumaczy, że brak jednolitych zasad selektywnej zbiórki groziłby utratą ok. 1,3 mld euro z funduszy unijnych, które można przeznaczyć na gospodarkę odpadami, np. na budowę większej liczby punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

Śmieci po nowemu

 

Minister w swoim rozporządzeniu przewidział okresy przejściowe ze względu na konieczność wygaszania już obowiązujących umów z firmami odbierającymi śmieci. W Bełchatowie okres ten zakończy się 31 grudnia tego roku.


W drugiej połowie sierpnia spółka EKO_REGION, która odbiera i gospodaruje odpadami w Bełchatowie, rozpocznie wymianę pojemników na odpowiadające kolorystycznie nowym wymogom. Będzie się ona odbywać równocześnie z odbiorem odpadów z nieruchomości. Szczegółowy zakres wymiany dostępny jest w załączniku poniżej.

 

AP

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec, Maciej Jagieła
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019