joombig banner rotation images

Menu

Można składać deklaracje przystąpienia do PONEMożna składać wnioski o dofinansowanie wymiany pieców starej generacji - zostało jeszcze kilkanaście wolnych miejsc. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi wydłużył termin PONE do końca roku. Oznacza to, że chętni mogą dostać nawet kilka tysięcy złotych dotacji na inwestycję, którą zrealizują do połowy listopada.


Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) umożliwia likwidację lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków lub kotłowni osiedlowych oraz ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła. Dofinansowaniem może zostać objęte także podłączenie istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do sieci ciepłowniczej, wykonanie węzła cieplnego.

Aby otrzymać dofinansowanie należy dopełnić wszystkich formalności, czyli uzupełnić wniosek o udzielenie dotacji na zmianę źródła ciepła. Potem na jego podstawie będzie podpisana umowa z miastem. Zgodnie z regulaminem, inwestycja musi zostać zrealizowana do połowy listopada 2018 roku. Po jej zakończeniu należy złożyć w Urzędzie Miasta komplet poświadczających to dokumentów.


Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć:

 

 • oświadczenie o wyborze wykonawcy,
 • dokumenty księgowe potwierdzające zapłatę po podpisaniu umowy, tj. faktury imienne, potwierdzenie przelewu, wpłaty gotówkowej lub potwierdzenie zapłaty kartą płatniczą,
 • protokół odbioru inwestycji,
 • Dotacja udzielana jest w ramach PONEoświadczenie o trwałej likwidacji starego pieca,
 • umowę z dostawcą ciepła sieciowego, energii elektrycznej lub gazu (jeśli dotyczy),
 • oświadczenie o zachowaniu trwałości projektu,
 • certyfikaty zgodności z normą PN-EN 303-5,
 • dokumentację fotograficzną potwierdzającą stan przed i po zakończeniu inwestycji,
 • wymagane decyzje administracyjne (jeśli dotyczy),
 • oświadczenie o procentowym wykorzystaniu nieruchomości na działalność gospodarczą (jeśli dotyczy),
 • pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli (jeśli dotyczy).

 

Deklaracje można składać w Wydziale Rozwoju Miasta bełchatowskiego magistratu przy ul. Kościuszki 1, pok. 215, wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 44 733 51 44.


Na dofinansowanie wymiany starych pieców grzewczych i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej miasto otrzymało z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 1 mln 116 tys. 458 złotych. To stuprocentowe dofinansowanie, o jakie wnioskowały władze Bełchatowa.

MIEJSKI PROGRAM WYMIANY PIECÓW

Jeszcze w tym roku ruszy także miejski program dofinansowania zmiany źródeł ciepła. Program obejmie trwałe zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, które polegają na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej, podłączeniu do sieci gazowej, instalacji ogrzewania olejowego, na biomasę elektrycznego i węglowego (piec minimum V generacji) oraz podłączeniu odnawialnego źródła, czyli pompy ciepła. Do 2020 roku będzie mogło z niego skorzystać kilkudziesięciu mieszkańców, a dofinansowanie może wynieść nawet 5 tys. złotych.

Dotację mogą pozyskać osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także przedsiębiorcy. Jeśli wnioskodawca spełni wszystkie wymogi, może liczyć nawet na 5 tys. wsparcia, jeśli natomiast poniesione przez niego koszty nie przekroczą tej kwoty – wówczas wysokość dofinansowania będzie równa kwocie wydanej na inwestycję.

 

AP


 

Aktualności

 


 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019