joombig banner rotation images

Menu

Rusza nabór papierowych wniosków na 300+Już od 1 sierpnia można składać wnioski o 300+ w formie papierowej. Pracownicy MOPS-u będą też przyjmować dokumenty na inne świadczenia, m.in. 500+, zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny.


Jeśli rodzic w lipcu nie złożył wniosku na wyprawkę szkolną drogą internetową, od 1 sierpnia może to uczynić osobiście w wybranej siedzibie MOPS-u w formie papierowej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dokumenty przyjmowane będą do 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
 

 

 

 

W celu usprawnienia realizacji projektu “Dobry start” dla bełchatowian przygotowano kilka punktów przyjmowania wniosków:

 

od 1 sierpnia do 30 listopada


    • siedziba główna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dąbrowskiego 2

  •     poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godzinach 8:00-15:00
  •     wtorek w godzinach 8:00-18:00

    • siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku WOD.-KAN. przy ul. św. Faustyny Kowalskiej 9

  •     od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00

 
oraz dodatkowo, w od 27 sierpnia do 14 września
     
    • Szkoła Podstawowa nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Słowackiego 8
    • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Bełchatowie przy ul. Edwardów 5.
 
Nadal trwa nabór wniosków za pośrednictwem internetu. Dokumenty w formie elektronicznej do 30 listopada przesłać można przez bankowość elektroniczną lub za pośrednictwem platformy e-administracji (portal EMP@TIA, PUE ZUS oraz ePUAP). Jak zauważają pracownicy MOPS-u, którzy wnioski internetowe przyjmują już od 1 lipca, bełchatowianie coraz chętniej korzystają z możliwości składania dokumentów w taki sposób. Dla rodziców jest to duże udogodnienie – unikając długich kolejek, mogą złożyć dokumenty szybko i sprawnie.

Przypomnijmy, że o dofinansowanie z rządowego programu 300+ starać się może rodzic, opiekun prawny lub fizyczny uczącego siNadal można składać wnioski internetowoę dziecka, które nie ukończyło 20. roku życia (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Rodzice uczniów niepełnosprawnych o nowe świadczenie ubiegać się mogą do momentu ukończenia przez dziecko 24 lat. Co ważne, kryterium dochodowe nie jest tu brane pod uwagę.
Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa prawo do świadczenia powinno być ustalane w ciągu dwóch miesięcy. Zatem, jeśli rodzic złoży wniosek w lipcu lub sierpniu, wypłaty świadczeń spodziewać się może do 30 września.

Również od 1 sierpnia rusza nabór wniosków na inne świadczenia, w tym wychowawcze - 500+, rodzinne i funduszu alimentacyjnego. W tym przypadku również możemy sami zdecydować, jaką drogą – elektroniczną czy osobiście – złożymy stosowne dokumenty. Jeśli postanowimy wypełnić wniosek w wersji papierowej, możemy go zanieść do jednego z punktów:
    • siedziba główna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dąbrowskiego 2

  •     poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godzinach 8:00-15:00
  •     wtorek w godzinach 8:00-18:00

    • siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej budynku WOD.-KAN. przy ul. św. Faustyny Kowalskiej 9

  •     od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

     
Szczegółowe informacje na temat programu „Dobry start”, a także pozostałych świadczeń znajdują się na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

KZB

 

Po 30 listopada wnioski nie będą rozpatrzone

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018