joombig banner rotation images

Menu


Trwa nabór wniosków do projektu Aktywizacja osób młodych.Nie masz pracy? A może planujesz własną działalność gospodarczą? Do 16 sierpnia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie można składać wnioski o dotacje dla osób bezrobotnych.

  
W PUP w Bełchatowie trwa nabór wniosków związanych z różnymi sposobami wsparcia osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne. Projekt skierowany jest do ludzi w wieku 18-29 lat, należących do tzw. Młodzieży NEET. O tym, kto dokładnie może ubiegać się o pomoc z urzędu pracy, można przeczytać TUTAJ.

Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu, to:

 

  • staże

    PUP aktywizuje młodych.

  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  • bony na zasiedlenie. 


Wypełnione wnioski należy składać w następujących terminach w sekretariacie PUP Bełchatów (pokój 1.12):


Od 18.06.2018 r. do wyczerpania limitu środków przyjmowane będą wnioski o:

 

  • zorganizowanie stażu
  • przyznanie bonu na zasiedlenie


Od 1.08.2018 r. do 16.08.2018 r. i w kolejnych naborach ogłasznych przez urząd przyjmowane będą wnioski o:

 

  • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.


Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (IV)" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie www.pupbelchatow.pl .

 

O konkretne formy wsparcia w ramach projektu mozna też pytać bezpośrednio:
staże - pokój nr 25, tel. 44 631-40-57,
bony na zasiedlenie - pokój nr 14, tel. 44 631-40-74,
dotacje - pokój nr 22, tel. 44 631-40-70.

KZB

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019