joombig banner rotation images

Menu


Planujemy kolejne spotkania.

Kolejne bezpłatne szkolenie biznesowe dla przedsiębiorców zorganizowane przez Urząd Miasta w Bełchatowie za nami. W poniedziałek, 16 lipca na spotkaniu w Sali Herbowej lokalni przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się m.in. tego, jak zoptymalizować przychody i koszty w firmie oraz jak efektywnie wykorzystać możliwe formy finansowania. Ze spotkania na spotkanie zainteresowanie warsztatami systematycznie wzrasta.

 

W poniedziałek, 16 lipca w Sali Herbowej Urzędu Miasta Bełchatowa odbyło się kolejne już spotkanie dla firm. Jak przekonują szkoleniowcy, bycie przedsiębiorcą wcale nie musi być trudne. W zajęciach uczestniczyło 35 kursantów. Przez kilka godzin właściciele i menedżerowie sektora małych i średnich przedsiębiorstw zdobywali wiedzę na temat finansów w firmie, źródeł finansowania oraz podatku VAT. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z takimi zagadnieniami, jak: formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, środki trwałe, amortyzacja czy ewidencja kosztów. Poznali też zalety i wady różnych form opodatkowania, zasady rozliczania podatku VAT. Co ważne, w trakcie szkolenia skupiono się również na najważniejszych zmianach podatkowych w 2018 roku oraz aktualizacjach wprowadzonych przez nowy zapis prawny (Konstytucja Biznesu). Jedno z ważniejszych pytań, na jakie w trakcie warsztatów udzielono odpowiedzi, brzmiało: czym jest JPK i jak wywiązać się z nowych obowiązków? Optymalizacja przychodów i kosztów w firmie w oparciu o zmianę formy opodatkowania i efektywne pozyskiwanie źródeł finansowania (zewnętrznych i wewnętrznych) to kolejne zagadnienia szczegółowo omówione w trakcie spotkania.


Bełchatów wspiera rozwój lokalnej przedsiębiorczości


To nie pierwsze bezpłatne szkolenia biznesowe zorganizowane przez bełchatowski magistrat. Wychodząc naprzeciw potrzebom właścicieli lokalnych firm, poszczególne szkolenia zaplanowano tak, by dostarczały one wiedzę z zakresu szeroko pojętego biznesu. Tematami spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami są np. różnorodne techniki strategii rozwoju firmy, budowanie spójnej marki oraz tożsamości biznesowej. Przedsiębiorcy dowiadują się, jak wprowadzać zarządzanie przez wartości – zarówno na poziomie komunikacji z pracownikami, jak i z klientami, czym jest i jak funkcjonuje kultura organizacyjna. Jak mówi Marcin Nowak, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta, pomysłodawcami tematów na kolejne spotkania w ramach bezpłatnych szkoleń biznesowych są sami przedsiębiorcy. – Cieszymy się z podejmowanej przez nich inicjatywy – dodaje dyrektor Nowak.
Na szkoleniach bełchatowscy biznesmeni rozszerzają wiedzę na temat strategii rozwojowych dla swoich firm. Tym samym łatwiej im będzie zaistnieć czy ugruntować pozycję własnego przedsiębiorstwa w rzeczywistości gospodarczej - zarówno lokalnej,

jak i globalnej.


Wszystkie szkolenia, organizowane przez Urząd Miasta Bełchatowa, są bezpłatne, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Planowane są kolejne spotkania, dlatego zachęcamy do śledzenia strony www.invest.belchatow.pl.

KZB

 

 

W Urzędzie Miasta odbyło się kolejne darmowe szkolenie dla przedsiębiorców. 


 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019