joombig banner rotation images

Menu

Prezydent Mariola Czechowska nie odwoła prezesa spółki Wod.-Kan.Nie będzie zmian na stanowisku prezesa miejskiej spółki - taką decyzję podjęła Mariola Czechowska, Prezydent Miasta Bełchatowa. Odwołania domagała się grupa radnych miejskich, którzy podczas czerwcowej sesji złożyli w tej sprawie oświadczenie. Powołano komisję, która przeprowadziła kontrolę w spółce dotyczącą realizacji zadania pn. "Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w zamkniętych komorach fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie".

 

25 czerwca, podczas obrad sesji rady miejskiej, grupa radnych wnioskowała o skuteczne działania Prezydenta Miasta Bełchatowa w celu odwołania prezesa spółki Wod.-Kan., Piotra Kopka. - Z materiałów, jakie otrzymałam od komisji przeprowadzającej kontrolę oraz z własnej oceny pracy zarządu spółki żadnych, nawet najmniejszych argumentów odnośnie zmian w zarządzie spółki Wod.-Kan. nie znajduję. Dlatego też absolutnie żadnych zmian nie będzie - tłumaczy swoją decyzję Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.

 

Powołana komisja kontrolna sprawdzała głównie postępowanie przetargowe na zamknięte komory fermentacyjne, które według grupy radnych wnioskujących o zmiany personalne na stanowisku prezesa spółki Wod.-Kan., budziło pewne kontrowersje. - Firma, której oferta była najlepsza, pięciokrotnie proszona była o złożenie wyjaśnień i dodatkowych, koniecznych dokumentów. Wszystkie one były do spółki Wod.-Kan. składane, tylko jeden raz firma prosiła o przedłużenie terminu. Świadczy to o tym, że była wola podpisania umowy. Żadnych innych zastrzeżeń w działaniach komisji przetargowej komisja kontrolująca nie stwierdziła - dodaje prezydent Czechowska.

 

AP

 

 

 

 

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018