joombig banner rotation images

Menu


Bezpłatne szkolenia z pomocy de mninimis26 i 27 czerwca Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich w Łodzi organizuje bezpłatne szkolenia na poziomie podstawowym i zaawansowanym z pomocy publicznej oraz pomocy de minimis. Mogą wziąć w nich udział potencjalni beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz podmioty korzystające ze wsparcia unijnego.

 

Szkolenia skierowane są do osób, których praca zawodowa związana jest z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj. Instytucji Zarządzających oraz Pośredniczących w Programach Operacyjnych, a także do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz specjalnych stref ekonomicznych.
Podczas szkoleń omówione zostaną m.in. podstawowe pojęcia, krajowe przepisy proceduralne, zakres stosowania uregulowań prawnych,  obowiązki podmiotów udzielających pomocy i beneficjentów oraz praktyczne przełożenie wspólnotowych przepisów dotyczących udzielania pomocy de minimis na instrumenty wsparcia przedsiębiorców.


Regionalny Program Operacyjny Województwa ŁódzkiegoSzkolenia poprowadzi Małgorzata Rulińska - trener, ekspert, doradca oraz kierownik merytoryczny projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Wiedzę z zakresu finansów, dyplomacji oraz administracji zdobywała również na University of Kentucky oraz Georgetown University w Waszyngtonie.


Szczegóły dotyczące szkoleń dostępne są na stronie RPO Województwa Łódzkiego: poziom podstawowy  i poziom zaawansowany.

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019