joombig banner rotation images

Menu

Brązowy Krzyż Zasługi dla bełchatowianinaArkadiusz Kowalczyk otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi. Prezydent Andrzej Duda docenił jego działalność społeczną i samorządową na rzecz lokalnej społeczności. Bełchatowianin był najmłodszym wśród wyróżnionych.

 

- Odznaczenie, które miałem zaszczyt otrzymać z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej, jest dowodem na to, że codzienna, zwyczajna i jakże często niewdzięczna praca na rzecz wspólnego dobra, ma głęboki sens – mówi Arkadiusz Kowalczyk. Bełchatowianin znalazł się w gronie 31 osób, którym z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał państwowe odznaczenie. Brązowy Krzyż Zasługi Arkadiusz Kowalczyk odebrał osobiście z rąk prezydenta RP podczas oficjalnych obchodów w dniu 25 maja w Warszawie. Uczestniczyła w nich również Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.

 

Arkadiusz Kowalczyk podkreśla, że otrzymane wyróżnienie ma dla niego ogromne znaczenie. – To dla mnie wielki honor, ale zarazem równie wielkie zobowiązanie wobec Boga i Ojczyzny, oczywiście również tej Małej Ojczyzny, której staram się służyć jako urzędnik samorządowy. I tak już olbrzymią radość potęguje fakt, że odznaczenie otrzymałem w jubileuszowym roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie jest to bez znaczenia dla mnie jako Polaka, któremu bliska jest tradycja 

romantyczno-niepodległościowa, ale także jako historyka, starającego się oceniać dzieje państwa i narodu nieco bardziej chłodnym okiem. Ogromnie cieszę się, że wyróżnił mnie właśnie prezydent Andrzej Duda, którego cenię za wierność chrześcijańskim zasadom, za szacunek dla drugiego człowieka, za wizję narodowej wspólnoty opartej o jak najszerszą podstawę społeczną – podkreśla Arkadiusz Kowalczyk. Dodaje, że odznaczenie pragnie dedykować całej wspólnocie samorządowej, zwłaszcza tym, którzy w codziennym znoju nie zapominają o moralnym wymiarze swojej pracy, o tym, że celem ludzkiej egzystencji nie jest samorealizacja, lecz raczej realizacja wartości, do których zostaliśmy powołani.

 

Odznaczony bełchatowianin jest absolwentem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym, otrzymał wyróżnienie za obronioną w 2007 r. pracę magisterską). Od jedenastu lat pracuje jako archiwista w Urzędzie Miasta, czuwając nad zasobem liczącym ok. 1200 metrów bieżących dokumentacji aktowej. Jest jednym z założycieli bełchatowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego. Przez pięć lat, od 2010 do 2015 roku, był jego prezesem. Obecnie jest przewodniczącym Rady Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.

 

Na jego dorobek składają się działania w trzech obszarach: na gruncie pracy zawodowej, w sferze działalności społeczno-kulturalnej a także na polu badań historycznych oraz popularyzacji historii.

 

Wśród docenionych przez Prezydenta RP znalazły się m.in.: przygotowanie nowego lokalu archiwum zakładowego do użytku, przeniesienie doń oraz uporządkowanie większej części zasobu, znajdującego się wcześniej w innym miejscu, przygotowanie cennych pomocy archiwalnych, w dużej mierze samodzielne przejęcie i zewidencjonowanie liczącego ok. 120 tys. jednostek archiwalnych (ok. 400 metrów bieżących) zbioru dokumentów po zlikwidowanym SPZPOZ w Bełchatowie, przygotowanie kilku publikacji, w tym biogramu ppłka Emila Kumora, który ukazał się w książce pt. „Żołnierze Legionów i POW w służbie Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej” wydanej przez Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, przeprowadzenie pionierskich badań nad dziejami parafii Parzno – jednej z najstarszych w regionie (początki w 1161 r.) – których wyniki opublikowano w 3 tomie Wydawnictwa Muzeum Regionalnego w Bełchatowie, opracowanie „Zasad używania symboli państwowych i samorządowych”, przygotowanie merytorycznej część projektu sztandaru Miasta Bełchatowa, który uzyskał pozytywną opinię Komisji Heraldycznej przy MSWiA a następnie został przyjęty przez Radę Miejską, zebranie kilkuset stron materiałów źródłowych (XVII-XX w.) do dziejów parafii pw. Wszystkich Świętych w Grocholicach.

 

Arkadiusz Kowalczyk był w przeszłości nagradzany przez Prezydenta Miasta Bełchatowa: w 2010 r. otrzymał wyróżnienie za udział w przygotowaniu publikacji o samorządzie miejskim w Bełchatowie, w 2013 r. otrzymał nagrodę za działalność społeczno-kulturalną, w 2016 r. Pani Prezydent Mariola Czechowska doceniła jego pracę poświęconą symbolom państwowym i samorządowym.

 

W polu zainteresowań historycznych Arkadiusza Kowalczyka znajdują się dzieje Pierwszej Rzeczypospolitej, zwłaszcza w aspekcie funkcjonowania XVII-wiecznego parlamentaryzmu, dzieje polskiego ruchu narodowo-demokratycznego do 1939 r., stosunki polsko-ukraińskie a także historia Kościoła katolickiego.

 

Zachęcamy do lektury krótkich esejów historycznych, które Arkadiusz Kowalczyk publikuje na łamach biuletynu miejskiego „www.belchatow.pl Warto Wiedzieć Więcej”. Publikował także na łamach lokalnego periodyku pt. „Echo z Parzna”. Hobbistycznie prowadzi blog cotojestprawda.wordpress.com, poświęcony szeroko pojętym dziejom Kościoła katolickiego.

 

Arkadiusz Kowalczyk odznaczenie odebrał podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego

Brązowy Krzyż Zasługi Arkadiusz Kowalczyk odebrał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Duda

Bełchatowianin nagrodzony przez prezydenta RP

 

AD-A

 
 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018