joombig banner rotation images

Menu

Miasto wspiera bełchatowską policjęMiasto wspiera bełchatowską policję. Miejscy radni, podczas ostatniej sesji, zdecydowali, że do jednostki trafi ponad 160 tys. zł. Dzięki temu Komenda Powiatowa Policji uruchomi ponadnormatywne patrole, wyremontuje szatnie, a także przeprowadzi akcję profilaktyczną i szkolenie. 

 

Wkrótce na bełchatowskich ulicach pojawią się dodatkowe piesze patrole policji. Mundurowych będzie można spotkać szczególnie w okresie letnim. Mają także dbać o bezpieczeństwo mieszkańców podczas letnich imprez plenerowych. – Cieszy nas, że sprawy związane z ciągłą poprawą bezpieczeństwa na terenie naszego miasta spotkały się ze zrozumieniem naszych partnerów samorządowych. Bez ich wsparcia dodatkowe patrole policji nie były by możliwe – mówi insp. Karol Mielczarek Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie. - Nigdy zbyt wiele działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Patrole ponadnormatywne świetnie sprawdzały się w latach wcześniejszych - chcemy więc kontynuować tą dobrą praktykę – dodaje komendant Mielczarek.

 

Miejscy radni zdecydowali także, ze pomogą bełchatowskiej policji w przebudowie pomieszczeń szatni komendy. Na to zadanie z miejskiego portfela powędruje do jednostki 100 tys. zł. – Remont jest niezbędny, obecne warunki szatni odbiegają już od 

Miasto wspiera bełchatowską policję

obowiązujących standardów. Pieniądze, jakie otrzymamy od miasta to ogromne wsparcie. Wiedząc, że mamy już część środków możemy się też starać o pieniądze z innych źródeł, m.in. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szacujemy bowiem, że cała przebudowa będzie kosztować około 300 - 400 tys. zł – podsumowuje Komendant powiatowy Policji w Bełchatowie. 

 

Podczas sesji 24 maja Rada Miejska zajęła się jeszcze jednym projektem uchwały dotyczącym Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Jednostka zwróciła się bowiem do miasta z prośbą o dofinansowanie programu profilaktycznego „Masz wybór – krótka lekcja odmawiania”. Wystąpiła także z prośbą o przekazanie funduszy na organizację szkolenia dotyczącego procedury „Niebieskiej Karty”. Z profilaktycznych zajęć skorzystają uczniowie klas siódmych, ósmych oraz klas gimnazjalnych. Będą też w nim uczestniczyć młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych. Z kolei szkolenie przeznaczone jest dla  pracowników instytucji, które zobowiązane są do stosowania procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na te zadania miasto przekaże policji 16.100 tys. zł. Wspomniane pieniądze pochodzą z tzw. "korkowego", czyli opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

AD-A

Sesja: raport o wsparciu organizacji pozarządowych

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018