joombig banner rotation images

Menu

Klienci bełchatowskiego magistratu mogą wypełnić ankietę Każdy z mieszkańców może ocenić pracę bełchatowskiego magistratu i jego pracowników wypełniając specjalną ankietę. Pytań jest zaledwie kilkanaście, wśród nich same zamknięte. 

 

Dotyczą m.in. z jakim działem związana była sprawa, czy informacje na temat sposobu jej załatwienia były pomocne i użyteczne, dlaczego nie mogliśmy dokonać potrzebnych formalności. Można też ocenić  kwestię terminowości, jakości uzyskanych informacji, uprzejmości urzędnika czy czasu oczekiwania na obsługę, oceniając je w skali od 1 do 5.

 

Mieszkańcy, wyrażając w ankiecie swoje oczekiwania, mogą wpływać na jakość, sprawność i profesjonalizm bełchatowskiego urzędu.

 

Ankietę można wypełnić dwojako. Tradycyjna, papierowa wersja dostępna jest w magistracie. Znaleźć ją można w punkcie informacji i jeszcze w kilku miejscach, wypełnioną trzeba wrzucić do specjalnej, zamkniętej skrzynki. Elektroniczna wersja dostępna jest na stronie miejskiej: www.belchatow.pl na jednym z banerów, pod nazwą „ankieta satysfakcji klientów” - TUTAJ.

 

Badania ankietowe prowadzone są przez cały rok. Kwestionariusz mieszkańcy mogą wypełnić w każdej chwili.

AD-A

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018