joombig banner rotation images

Menu

2 tysiące przedszkolaków zostanie przebadanych pod kątem wad postawyBlisko 2 tys. dzieci w wieku przedszkolnym zostanie przebadanych pod kątem wad postawy. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, dziecko zostanie kierowane do dalszej terapii, a dokładnie do lekarzy, fizjoterapeutów i rehabilitantów specjalizujących się w tego typu schorzeniach. Wszystko w ramach programu „Nasze dzieci badamy – wadom się nie damy”, czyli jednego ze zwycięskich projektów V edycji Budżetu Obywatelskiego. Zadanie poprowadzi Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań”, które na ten cel otrzymało 50 tys. złotych. Pierwsze dzieci przebadane zostaną już 10 kwietnia.


Wady postawy to coraz większy problem zdrowotny w społeczeństwie. Statystyki są alarmujące – ponad 80 proc. dzieci w wieku przedszkolnym ma zaburzenia prawidłowej postawy, a najczęściej diagnozowanym schorzeniem jest skolioza. Wczesne wykrycie i skorygowanie wad pozwala uniknąć powikłań z nich wynikających, takich jak dyskomfort i bóle pleców, zmniejszenie wydolności układu krążenia i oddychania, a także obniżenie sprawności układu ruchowego, co w niektórych przypadkach może się skończyć inwalidztwem. Wiek przedszkolny to krytyczny okres dla kształtowania postawy, dlatego profilaktyka jest nieodłącznym elementem promocji zdrowia wśród najmłodszych.

"Nasze dzieci badamy - wadom się nie damy" to jeden ze zwycięskich projektów V BODo ruszającego właśnie programu badań przesiewowych zakwalifikowane zostaną wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które mieszkają na terenie Bełchatowa i istnieje podejrzenie nieprawidłowości w postawie i których rodzice wyrażą pisemną zgodę. Świadczenia w ramach projektu będą udzielane dobrowolnie i bezpłatnie. Co ważne, aby wziąć w nich udział, nie jest wymagane skierowanie. Deklaracje i ankiety są już przekazywane przez przedszkolnych wychowawców. W sumie do końca roku w ramach projektu „Nasze dzieci badamy – wadom się nie damy” specjaliści ocenią blisko 2 tysiące przedszkolaków, jako pierwsze te uczęszczające do Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Bolka i Lolka (10 - 13 kwietnia). W każdej placówce specjaliści obecni będą w zależności od potrzeb przez 2-3 dni w tygodniu. Od września natomiast ruszą badania trzylatków, które rozpoczną edukację przedszkolną. 


Badania przesiewowe zostaną przeprowadzone przy użyciu skoliometra, pozwalającego wykryć stopień krzywizny kręgosłupa, oraz podoskopu z komputerową oceną wad chodu, stóp i postawy ciała. Ponadto zbadane zostaną także wada i wzrost, które mają istotny wpływ na rozwój dziecka. W zależności od rodzaju wykrytych nieprawidłowości, dzieci zostaną skierowane na zajęcia korekcyjno-usprawniające lub do specjalistycznej konsultacji lekarskiej. Do ortopedy trafią przede wszystkim najmłodsi z podejrzeniem skoliozy, pochylenia i rotacji miednicy oraz te ze znaczną dysfunkcją kończyn dolnych o zgłaszające dolegliwości bólowe.

Zajęcia korekcyjne (20) prowadzone będą co najmniej 2 razy w tygodniu w kilkuosobowych grupach, co zapewni ich większą efektywność. Po zakończeniu cyklu, terapeuci przygotują dla każdego dziecka zestaw ćwiczeń domowych oraz przekażą wskazówki i zalecenia do ewentualnego kontynuowania terapii oraz ponownej konsultacji.

Ponadto w ramach programu zorganizowane zostaną wykłady dla rodziców, podczas których dowiedzą się oni m.in.: jak kształtować prawidłowe postawy u swoich dzieci, jak ważna dla ich rozwoju jest aktywność ruchowa. Dodatkowo specjalista rehabilitacji ruchowej omówi zagrożenia i konsekwencje rozpoznanych wad oraz szczegółowo omówi wyniki badań i postawionej diagnozy. Takie spotkania odbędą się w 2 przedszkolach, w których wykrytych zostanie najwięcej wad postawy, oraz jedno w Miejskim Centrum Kultury dla wszystkich zainteresowanych.

Realizacją programu „Nasze dzieci badamy – wadom się nie damy”, jednego ze zwycięskich projektów V edycji Budżetu Obywatelskiego, zajmie się Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań”. Koszty projektu w wysokości 50 tys. zł pokryje w całości Urząd Miasta.

 

AP

 

Aktualności

 


 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018