joombig banner rotation images

Menu

Bełchatów znalazł się w gronie 319 miast, które otrzymały wysoką oceną pre-ratingową. Oznacza to, że stan miejskich finansów jest bardzo dobry, a publiczne pieniądze wydawane są w racjonalny i odpowiedzialny sposób. Badanie na  zlecenie Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego przygotowała agencja ratingowa INC Rating, która podlega Europejskiej Komisji Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w Paryżu.

 

Tylko 11 procent polskich samorządów może się pochwalić tak dobrą bądź podobną oceną pre-ratingową, jaką otrzymał Bełchatów. Miasto osiągnęło notę w przedziale pomiędzy AAA a BBB+. Jak mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa, wskazuje ona na to, że miasto znajduje się w dobrej sytuacji finansowej, jego zadłużenie w porównaniu do innych samorządów nie jest duże. Daje to spore możliwości inwestycyjne i rozwojowe. Tak dobra nota pre-ratingowa może także przyciągnąć inwestorów, którzy szukają dla swoich firm miejsc obdarzonych zaufaniem w środowisku finansowym.

 

- Na 2.792 jednostki samorządu terytorialnego w Polsce zaledwie 319 posiada ocenę równą lub wyższą od uzyskanej przez Bełchatów. Jest to dowodem, iż w sposób odpowiedzialny i racjonalny miasto zarządza środkami publicznymi – napisał w piśmie przesłanym do bełchatowskiego magistratu Paweł Śliwiński, dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego, na której zlecenie agencja ratingowa INC Rating Sp. z o.o. przygotowała wspomniany ranking. Firma podlega Europejskiej Komisji Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w Paryżu, zaś jej kwalifikacje sygnowane są przez Europejski Nadzór Bankowy w Londynie.

 

- Ocena specjalistów z dziedziny finansów potwierdza, że sytuacja finansowa miasta jest dobra, a sposób, w jaki gospodarujemy publicznymi pieniędzmi jest racjonalny  – mówi Anna Graczyk, skarbnik Miasta Bełchatowa, która podkreśla, że taka ocena wskazuje również na wiarygodność samorządu. - Mamy wysoką zdolność spłacania zobowiązań, co świadczy o bezpieczeństwie finansów miasta. Już dziś wiadomo, że na koniec 2018 dług miasta będzie o 2,5 mln zł mniejszy niż planowaliśmy – dodaje Anna Graczyk.

 

Rating to kredytowa ocena klasyfikacyjna, kategoryzująca poziom zdolności kredytowej danego podmiotu, długu lub zobowiązania finansowego lub emitentach takich długów lub zobowiązań finansowych. Oceny ratingowe pogrupowane są w kilku kategoriach. Są one z reguły kombinacją liter, cyfr i znaków. Ocenę ratingową przeprowadzają wyspecjalizowane agencje , które cechuje niezależność i obiektywizm. Proces przydzielenia oceny emitentowi zakłada szczegółowe badanie kondycji finansowej podmiotu oraz jego otoczenia, które może mieć wpływ na zdolność obsługi zobowiązań.

AD-A

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018