joombig banner rotation images

Menu

W wojewózkie łódzkim wolnych jest ponad 400 etatów policyjnych405 nowych funkcjonariuszy przyjmie w 2018 roku Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi. Pierwsi mundurowi trafią do służby już w marcu. W bełchatowskiej komendzie powiatowej na tę chwilę są wolne 4 miejsca, ale w ciągu roku ta liczba może ulec zmianie. To ważne tym bardziej, że nabór do policji ma charakter ciągły.


W 2018 roku Komenda Wojewódzka w Łodzi zaplanowała sześć terminów naboru. Pierwsi funkcjonariusze rozpoczną służbę już 20 marca (70 osób). Kolejne przyjęcia zaplanowano na 16 kwietnia (30 osób), 2 lipca (70 osób), 24 września (120 osób), 7 listopada (30 osób) i 27 grudnia (80 osób). W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby do pracy w Łodzi, natomiast do pozostałych jednostek  na terenie województwa łódzkiego zależeć będą od liczby wakatów. W Bełchatowie na ten moment wolne są 4 etaty, ale jak informuje rzecznik mł. asp. Ewelina Maciejewska, rzecznik bełchatowskiej KPP, liczba ta może ulec zmianie chociażby w związku ze złożonymi przez kilku funkcjonariuszy wniosków emerytalnych.

Dlaczego warto rozważyć pracę w policji? - Mnie zachęciła przede wszystkim stabilność zatrudnienia. Okazało się, że ta praca to ciągłe wyzwania. Atmosfera jest fantastyczna a każdy dzień inny, więc o nudzie nie ma mowy. Dodatkowym bonusem, niezwykle dla mnie ważnym, jest natomiast to, że pomagam mieszkańcom i dbam o ich bezpieczeństwo – dodaje mł. asp. Ewelina Maciejewska. 

 

 

Jakie warunki musi spełnić kandydat?

 

Podstawowe to m.in. niekaralność, nieposzlakowana opinia i wykształcenie co najmniej średnie. Ponadto kandydat musi posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w uzbrojonych formacjach, podległych szczególnej dyscyplinie. Dodatkowo powinien on gwarantować zachowanie tajemnicy określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Kandydaci będą musieli zdać trzy testy: wiedzy, sprawności fizycznej i psychologiczny oraz zaliczyć rozmowę kwalifikacyjną. Na tym nie koniec. W procesie rekrutacyjnym oceniane będą także predyspozycje kandydata wynikające z posiadanego wykształcenia i umiejętności. Dla przykładu dodatkowo punktowane są np. tytuł ratownika medycznego lub wodnego, uprawnienia instruktora sportów walki.


Przypomnijmy, że procedura rekrutacji do służby w policji ma charakter, co oznacza, że dokumenty przyjmowane są przez cały rok. Podania o przyjęcie do formacji można składać w Komendzie Powiatowej Policji w Bełchatowie przy ul. 1 Maja 7 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Dodatkowo wszelkie informacje na temat rekrutacji można uzyskać w dziale kadr bełchatowskiej jednostki pod numerem tel. 44 635 52 38. Warto nadmienić, że jeszcze w marcu odbędą się kolejne Dni Otwarte, podczas każdy będzie mógł zapytać o zasady i procedury rekrutacji, ponadto odbędą się także zajęcia z psychologiem. Dodatkowo każdy, kto zabierze ze sobą obuwie i strój sportowy, będzie mógł pod okiem policyjnych instruktorów sprawdzić się na torze przeszkód, jaki pokonują kandydaci do służby.

 

AP

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018