joombig banner rotation images

Menu

2 marca w Bełchatowie rusza kwalifikacja wojskowa 20182 marca w Bełchatowie rozpocznie się kwalifikacja wojskowa. Przed Powiatową Komisją Lekarską obowiązek stawienia mają przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 1999 roku. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej otrzymały wezwanie z wyznaczonym miejscem, terminem oraz godziną. Łącznie w Bełchatowie tegorocznej kwalifikacji podlega ponad 300 osób.

 

Kwalifikacja wojskowa przeprowadzana jest po to, by sprawdzić kto nadaje się do czynnej służby oraz przygotować rekrutację do ochotniczych form służby wojskowej. Mimo, że obowiązkowa służba wojskowa została zawieszona w 2009 roku, wezwani są zobligowani do stawienia się przed komisją. Jeśli wezwani nie stawią się przed komisją lekarską lub nie poinformują o tym, że wskazany termin im nie pasuje, grozi im kara grzywny lub przymusowe doprowadzenie przez policję.


Kto musi stanąć przez PKL?


- mężczyźni urodzeni w 1999 roku,


- mężczyźni urodzeni w latach 1994 - 1998, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii wojskowej,


- mężczyźni (i kobiety) urodzeni w latach 1997 i 1998, którzy w latach poprzednich dostali kategorię B - czasowo niezdolni do czynnej służby wojskowej oraz ci, których orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej wygaśnie po 28 kwietnia 2018,


- kobiety urodzone w latach 1994-1998, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach jakich jak na przykład: psychologia, farmacja, pielęgniarstwo, jeżeli nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,


- osoby, które skończyły 18 lat i zgłosiły chęć pełnienia służby wojskowej.


W sumie przed Powiatową Komisją Lekarską z terenu Bełchatowa stanie 307 osób (trzystu mężczyzn i siedem kobiet). Powiatowa Komisja Lekarska będzie pracować w Bursie Szkolnej przy ul. Czaplinieckiej 66. Mężczyźni zameldowani w Bełchatowie staną przed nią między 2 a 19 marca, natomiast 5 kwietnia przeznaczony jest dla kobiet, które kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych lub na kierunkach psychologicznych.


DOKUMENTY


Osoby, które na kwalifikację zostały wezwane po raz pierwszy, muszą zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport), dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenie o kontynuacji nauki. Z kolei osoby, stawiające się do kwalifikacji po raz kolejny, powinny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy), książeczkę wojskową.


W przypadku pytań dotyczących tegorocznej kwalifikacji wojskowej można udać się do Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych bełchatowskiego Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 15 albo zadzwonić pod nr tel. 44 733 51 22 i 504 005 184.


AP

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018