joombig banner rotation images

Menu

Wod.-Kan. podpisał umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie szeregu inwestycji 19 mln 600 tys. złotych dofinansowania dostała spółka Wod.-Kan. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To największe dofinansowanie, jakie w ostatnich latach trafiło do miasta. W ramach podpisanej właśnie umowy zostanie zrealizowany ,,Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na lata 2017-2019”, który obok budowy zamkniętych komór fermentacyjnych (ZKF) zakłada także modernizację magistrali wodociągowej i remont głównego kolektora sanitarnego. Łącznie wszystkie inwestycje mają kosztować blisko 31 mln zł.

 

Budowa Zamkniętych Komór Fermentacyjnych rozpocznie się jeszcze w tym roku i potrwa około 18 miesięcy. Oznacza to, że nowe rozwiązanie technologiczne, które z pewnością poprawi jakość powietrza w mieście, zacznie działać w roku 2019. Zdaniem Marioli Czechowskiej, prezydent Bełchatowa, zamknięte Komory Fermentacyjne mają znaczenie priorytetowe dla Bełchatowa i wszystkich mieszkańców.


-  Dzięki tej inwestycji, problem uciążliwego dla mieszkańców odoru zostanie definitywnie rozwiązany w ciągu kilku najbliższych lat. Poszukiwaliśmy różnych rozwiązań. To, które wybraliśmy wydaje się najlepsze. Budowa ZKF-ów ma ograniczyć, a w niedalekiej przyszłości całkowicie wyeliminować kłopot związany z nieprzyjemnym zapachem, pojawiającym się głównie w okresie letnim. Jestem przekonana, że poprawi to komfort życia w naszym mieście – wyjaśnia prezydent Czechowska.


To nie jedyna korzyść wypływająca z budowy ZKF-ów. Komory te odzyskują z biomasy metan i w układzie kogeneracyjnym zamieniają go na energię cieplną oraz elektryczną. 

Ponad 19 mln dofinansowanie pozyskała spółka Wod.-Kan.

Według szacunków ilość energii elektrycznej odzyskanej w ten sposób może ograniczyć ilość zakupowanej przez spółkę energii nawet o 20% zużycia całej oczyszczalni. Władze spółki liczą, że w ciągu kilkunastu lat, dzięki takim oszczędnościom zwróci się całkowity koszt inwestycji.


Podpisana właśnie umowa zapewni spółce Wod.-Kan. dofinansowanie w wysokości 19 mln 600 tys. złotych. „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na lata 2017-2019” to nie tylko budowa zamkniętych komór fermentacyjnych - przewiduje on  także realizację wielu innych zadań.


Jednym z nich będzie planowana na przyszły rok modernizacja 2,5 kilometrów głównej magistrali wodociągowej miasta od stacji uzdatniania wody na Myszakach do ulicy Sienkiewicza i od hali odżelazaczy do granic działki oczyszczalni ścieków. Kolejną inwestycją będzie remont głównego kolektora sanitarnego Bełchatowa. Jak zapewnia Piotr Kopek, prezes spółki WOD.Kan., nie będą to prace symboliczne, tylko obejmą odcinek około 3 km - od ul. W. Pileckiego (dawna 9 Maja) do oczyszczalni ścieków na ul. Piotrkowskiej.


- Obie modernizacje będą wykonywane metodą bezwykopową. Oznacza to, że podczas prac nie powinno być żadnych utrudnień, w tym również komunikacyjnych, dla mieszkańców. Mamy doświadczenie w tego typu pracach. Przypomnijmy, że tą nowoczesną technologią spółka wykonywała w ubiegłym roku modernizację kilkudziesięcioletniej sieci kanalizacyjnej na os. Okrzei – dodaje prezes Kopek.


W ramach dofinansowania z NFOŚiGW spółka Wod.-Kan. planuje także wybudować kanalizację w czterech bełchatowskich ulicach: Groszkowskiego, Kolejowej, Mokrej i Jasińskiego. Podczas październikowej konferencji prasowej, prezes spółki Wod.-Kan. wyjaśniał, w jaki sposób realizacja wszystkich inwestycji poprawi jakość życia mieszkańców Bełchatowa.


ZOBACZ: Konferencja Wod.-Kan.

Wszystkie planowane inwestycje mają kosztować 31 milionów zł, Narodowy Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje ponad 63 proc. tej kwoty, czyli ponad 19 mln 600 tys. złotych.

 

AP

 

fot.1./Wod.-Kan.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018