joombig banner rotation images

Menu

Utracone dokumenty można zastrzez w systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONEKradzież tożsamości to realne zagrożenie. Jeśli nieuczciwa osoba wejdzie w posiadanie naszego dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu, może np. wyłudzić kredyt na nasze dane. Dlatego ważne jest, żeby jak najszybciej zareagować i zastrzec zgubiony lub skradziony dokument. Najprościej zrobić to zgłaszając utratę dokumentu w do systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE lub w Systemie Zastrzegania Kart. Utratę dokumentów można zgłaszać całą dobę, 7 dni w tygodniu.

 
Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.


Codziennie przestępcy podejmują dziesiątki prób użycia cudzych dokumentów podczas wyłudzania kredytów, wynajmu nieruchomości czy chociażby zakładania fikcyjnej działalności gospodarczej. Według danych z najnowszego „Raportu o dokumentach – infoDOK”, tylko w II kwartale 2017 roku odnotowano 1631 prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę ponad 114 mln złotych.


System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwości ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła.

Zgubione dokumenty można zastrzegać wyłącznie w bankach. W całym kraju zgłoszenia przyjmuje około 22 tys. placówek bankowych. Co ważne, aby zastrzec dokument nie jest wymagane posiadanie rachunku bankowego.


Co robić w przypadku utraty dokumentów?


- natychmiast zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami,
- powiadomić policję (gdy utracono je w wyniku kradzieży),
- zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokument. Informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Gdzie i jak zastrzegać?

 
- w każdej placówce swojego Banku,
- jeżeli ktoś nie posiada rachunku bankowego, powinien udać się do Banku przyjmującego zastrzeżenia także od osób nie będących Klientami danego Banku.


 Jakie rodzaje dokumentów należy zastrzegać?

 
Wszystkie dokumenty potwierdzające tożsamość. Najważniejsze z nich to:


·     dowód osobisty,
·     paszport,
·     prawo jazdy,
·     książeczka wojskowa,
·     książeczka marynarska,
·     dowód rejestracyjny,
·     karta pobytu,
·     dowody rejestracyjne,
·     karty płatnicze.

 

Co w przypadku zgubienia karty płatniczej?


Od 2014 roku działa w Polsce dodatkowo System Zastrzegania Kart, dzięki któremu można w łatwy i szybki sposób zastrzec skradzione lub zgubione karty płatnicze. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu (+48) 828 828 828. Jest to możliwe z każdego miejsca na świecie i o każdej porze, zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Numer jest czynny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. System ułatwia kontakt z wydawcą straconej karty i jej zastrzeżenie w sytuacji, gdy czas odgrywa istotną rolę. Jedynym kosztem ponoszonym przez dzwoniącego jest koszt połączenia, który jest zgodny z tabelą opłat jedo operatora komórkowego.

Więcej informacji znajduje się na stronch www.dokumentyzastrzezone.pl i www.zastrzegam.pl.

 

AP

 

Zatrzeć nalezy wszystkie zgudione bądź skradzione dokumenty

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018