joombig banner rotation images

Menu

Kampania "Masz wpływ - wybierz marzenia nie ryzyko" prowadzona jest w całej PolsceBełchatów przystąpił do ogólnopolskiej kampanii „Masz wpływ – wybierz marzenia nie ryzyko”, która jest skierowana do sprzedawców napojów alkoholowych. Głównym celem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło – Życie jest nagłośnienie i ograniczenie problemu powszechnego łamania prawa przez sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim.


Jak informuje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, około 20 procent młodzieży między 15 a 18 rokiem życia nadużywa alkoholu, co wpływa destrukcyjnie na ich edukację a także zwiększa ryzyko obniżenia zdolności funkcjonowania na rynku pracy. Dodatkowo osoby z tej grupy wiekowej cechuje wysokie ryzyko zaburzeń zachowania, konfliktów z prawem oraz przyszłego uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

Aby przeciwdziałać temu zjawisku, prowadzona jest ogólnopolska kampania „Masz wpływ – wybierz marzenia nie ryzyko”, w ramach której opracowane zostały materiały edukacyjne dla sprzedawców napojów alkoholowych. Mowa o plakatach, naklejkach i ulotkach, które zostaną przekazane sprzedawcom napojów alkoholowych. Dodatkowo wolontariusze, zwani ambasadorami, będą rozmawiać z właścicielami sklepów oraz sprzedawcami na temat konieczności ograniczania dostępności napojów alkoholowych dla osób niepełnoletnich. Równocześnie w środkach masowego przekazu prowadzona jest kampania medialna, która ma zwrócić uwagę na problem sprzedaży napojów wysokoprocentowych osobom poniżej 18 roku życia i zachęcenie świadków takich sytuacji do reagowania. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w Polsce obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim, sprzedawcy są zobligowani do weryfikacji wieku osób wyglądających młodo – potencjalni klienci powinni okazać dowód osobisty przy zakupie alkoholu.

Bełchatów włączył się w kampanię „Masz wpływ – wybierz marzenia nie ryzyko”, za pośrednictwem Urzędu Miasta materiały edukacyjne zostaną przekazane właścicielom sklepów, z prośbą o ich ekspozycję. Kampania realizowana jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia, na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie.  

 

AP

 

Bełchatów włączył się w akcję promującą zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018