joombig banner rotation images

Menu

Magistrat wyburzył dwa swoje budynki, znajdujące się na tyłach głównej siedziby urzędu miasta przy ul. Kościuszki 1. Na jej miejscu powstaną miejsca parkingowe.

 

Tak zwaną część „B” bełchatowskiego Urzędu Miasta tworzył trzy budynki. Dwa z nich zostały właśnie wyburzone. Demontaż trwała kilka tygodni. Dziś nie ma już po nich śladu, zaś wkrótce miejsce nieruchomości zajmą miejsca parkingowe.rozbiórce obiektów mówiło się już od dłuższego czasu. Były one bowiem w złym stanie technicznym. Nieszczelne okna, zarysowanie ścian, odpadający tynk, wilgoć, przecieki dachu czy osuwanie ścian – to tylko część stwierdzonych usterek. Dlatego też z poszczególnych pomieszczeń, sukcesywnie były wyprowadzane wydziały urzędu, Biuro Planowania Przestrzennego oraz Straż Miejska.

 

Trudno jednoznacznie powiedzieć, kiedy wspomniane budynki powstały. Oficjalne dokumenty, między innymi pozwolenie na budowę, nie zachowały się w urzędowych archiwach. Wiadomo, że najpierw zostały wybudowane magazyny. W jednym segmencie – tzw. „b” mieściły się garaże, pomieszczenia techniczne i kotłownia, w drugiej – zwaną częścią „c” same garaże. Później między jednym a drugim budynkiem dobudowano klatkę schodową, całość nadbudowano piętrem z łącznikiem, który połączył te dwa obiekty. Nie ma jednak informacji, kiedy budowa się rozpoczęła czy zakończyła.

 

Inaczej jest w przypadku trzeciego z budynków – segmentu „a”, który nie został wyburzony. Z dokumentów wynika, że nieruchomość stojąca od ul. Mielczarskiego powstała najpóźniej, tj. w latach 70. Do dziś mają w niej swoją siedzibę wydziały magistratu. Wiadomo jednak, że w przyszłości i ta część zostanie wyburzona. Podobnie, jak w przypadku obiektów, które stały obok jej stan techniczny jest już coraz gorszy. 

 

Jak przebiegała rozbórka można zobaczyć na filmie zamieszczonym poniżej. 

 

 

AD-A

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018