joombig banner rotation images

Menu

Pięc par świętowało Złote GodyW Urzędzie Stanu Cywilnego (Muzeum Regionalne) uroczyście obchodzono Złote Gody. Na pięć par świętujących pięćdziesięciolecie małżeństwa czekały miłe słowa, kwiaty i medale za długoletnie pożycie przyznane przez prezydenta RP.

 

Zawarcie małżeństwa to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka. Złożona przysięga zobowiązuje do bycia ze sobą na dobre i na złe, w zdrowiu i chorobie, chociaż przeciwności w życiu bywa wiele: i tych rodzinnych i materialnych, a często i zdrowotnych. Jednak, jak widać na przykładzie sześciu bełchatowskich par małżeńskich, które świętowały wspólnie przeżyte 50 lat.


Przed kierownikiem USC, w obecności świadków - w roku 1967 złożyli oni oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, wypowiadając słowa przysięgi składanej przez młode pary do dziś, a mianowicie: „Świadomi prawi obowiązków, wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczamy, że wstępujemy w związek małżeński i przyrzekamy uczynić wszystko, aby małżeństwo nasze było zgodne szczęśliwe i trwałe.”


Te chwile sprzed pięćdziesięciu lat ze wzruszeniem przypomniało sobie w Bełchatowie pięć par:

Jubilaci otrzymali medale za długoletnie pożycie małżeńskie
1. Halina i Szczepan Figlus,
2. Zofia i Henryk Sobora,
3. Czesława Kostrzewa – Ławska i Roman Ławski,
4. Krystyna i Wiesław Koszur,
5. Teresa i Stanisław Kębłowscy.


Dostojni jubilaci nagrodzeni zostali specjalnym medalem przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudę. Ma on kształt sześcioramiennej gwiazdy, w środku której z jednej strony widnieje napis „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, z drugiej zaś – dwie srebrzyste róże. Małżonkom medale wręczyła Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.

-  Zawsze z wielkim szacunkiem patrzę na pary, które przez ponad 50 lat trwają w swoim związku, wspierając się w dobrych i złych momentach oraz pokonując wszelkie trudności zesłane przez los. Ten piękny jubileusz to okazja, aby zatrzymać się, pomyśleć i spojrzeć na wszystko, co udało się osiągnąć i przeżyć – podkreśla prezydent Czechowska.


Wszystkie pary pytane o receptę na długie, szczęśliwe i trwałe pożycie małżeńskie, zgodnie odpowiadają, że najważniejsze są miłość, wyrozumiałość i pokora. Równie istotne ich zdaniem są umiejętność wybaczania i słuchania siebie nawzajem. Wszystkim szczęśliwym parom obchodzącym swoje Złote Gody serdecznie gratulujemy.


Jednocześnie przypominamy, że małżonkowie, którzy wspólnie przeżyli minimum 50 lat, mogą złożyć w USC wniosek o przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenie to nie jest przyznawane osobom karanym. Wnioski w tej sprawie są przekazywane przez usc do urzędu wojewódzkiego, który po weryfikacji dokumentów przekazuje sprawę do Kancelarii Prezydenta RP. Procedura trwa od 6 do 8 miesięcy. Więcej informacji pod numerem tel. 44 733 99 33.

 

AP

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018