joombig banner rotation images

Menu

Zbliża się termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi za wrzesień, październik i listopad. Opłatę trzeba uiścić do 15 grudnia. Zapłacić można na trzy sposoby: na indywidualny numer rachunku bankowego, w kasie Urzędu Miasta Bełchatowa przy ul. Kościuszki 1 lub przez inkasenta w budynku magistratu przy ul. Czyżewskiego 7.

 

Wysokość należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i sposobu zbiórki śmieci. Miesięczna opłata jest liczona jako iloczyn liczby mieszkańców i obowiązującej taryfy. W Bełchatowie stawki od osoby wynoszą odpowiednio: 7 zł, jeśli odpady są segregowane i 12 zł w przypadku zbiórki nieselektywnej. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych wysokość opłaty zależy od wielkości pojemnika i częstotliwości jego opróżniania.

 

Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zgodna ze złożoną deklaracją i nie ulegnie zmianie do czasu złożenia korekty deklaracji lub zmiany stawki opłaty. W przypadku braku indywidualnego rachunku bankowego lub nieznajomości wysokości opłaty, należy kontaktować się z Zespołem ds. Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi, ul. Czyżewskiego 7, pokoje: 207 i 208 lub telefonicznie: 44 733-52-57 i 44 733-52-58.

 

AD-A

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018