joombig banner rotation images

Menu

Magistrat chce uporządkować reklamy i banery, jakie pojawią się w przestrzeni miejskiej. Dlatego rusza z pracami nad przygotowaniem projektu uchwały tzw. reklamowej. Będzie to jeden z tematów, na jaki miejscy radni będą rozmawiać podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej. Obrady odbędą się 30 listopada w urzędzie miasta. Początek o godz. 11:00.  

 

Mówiąc najprościej, wspomniana uchwała reklamowa ma określać zasady umieszczania reklam mieście. Dokładnie będzie dotyczyć zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane. Wszystko po to, aby miasto mogło uporządkować chaos reklamowy, jaki panuje. Taką uchwałę mają już niektóre miasta, np. Warszawa czy Świdnica. Być może wkrótce do tego grona dołączy także Bełchatów. Przyjęcie przez Radę Miejską uchwały intencyjnej uruchomi całą procedurę formalną w tym zakresie. Samo sporządzenie projektu może potrwać nawet kilkanaście miesięcy.

 

Listopadowa sesja będzie też poświęcona oświacie. W planowanym porządku obrad znalazły się projekty uchwał dotyczące przekształcenia miejskich szkół podstawowych z sześcioletnich na ośmioletnie. Radni zajmą się również dwoma miejskimi programami na rok 2018. Pierwszy z nich dotyczy współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Drugi poświęcony jest profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

 

Rada Miejska tradycyjnie rozpatrzy też projekty uchwał sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmianami w miejskim budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 

AD-A

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018