joombig banner rotation images

Menu

Komitet Rewitalizacji rozpoczął swoje praceKomitet Rewitalizacji oficjalnie rozpoczął swoje prace, na ostatnim posiedzeniu wybrano jego prezydium. Zespół ma opiniować i doradzać w sprawie projektów związanych z rewitalizacją. Tworzą go przedstawiciele mieszkańców, przedsiębiorców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. Swoich reprezentantów mają także prezydent Bełchatowa i Rada Miejska.

 

Posiedzenie otworzyła prezydent Bełchatowa, Mariola Czechowska, która, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, do czasu wyboru władz komitetu przewodniczyła obradom. Pani prezydent życzyła wszystkim członkom owocnej pracy przy projekcie, który ma służyć wszystkim mieszkańcom. Przewodniczącym komitetu został Jakub Berłowski, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta UM, natomiast funkcję wiceprzewodniczącego będzie pełnić radny Krzysztof Pierzchała.

 

Komitet Rewitalizacji ma za zadanie wspierać działania oraz pełnić funkcje opiniodawczo-doradcze w czasie przygotowania, realizacji i oceny procesu rewitalizacji. Warto w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z ustawą z 9 października 2015 roku, rewitalizacja to proces wyprowadzania z kryzysu określonego terenu. Ma ona być prowadzona w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Zgodnie ze wspomnianą wcześniej ustawą, miasto we współpracy z mieszkańcami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi przygotowało Gminny Program Rewitalizacji.

 

CZYTAJ: Recepty na rewitalizację śródmieścia

 

Obrady Komitetu Rewitalizacji otworzyła prezydent Mariola Czechowska

Gminny Program Rewitalizacji zawiera trzynaście projektów podstawowych oraz dziewięć uzupełniających, a wśród nich remont dziesięciu kamienic i przebudowa placu Wolności. Wspomniane projekty to pierwszy etap rewitalizacji śródmieścia. Inwestycja ma kosztować 14 mln 600 tys. zł., a na jej realizację miasto otrzyma blisko 6 mln złotych unijnego dofinansowania.

 

Zgodnie z projektem plac Wolności zostanie podzielony na trzy strefy. Od strony placu Narutowicza stanie posąg marszałka Józefa Piłsudskiego, którego odsłonięcie planowane jest w 2018 roku, dokładnie w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Przypomnijmy, że w maju powstał Społeczny Komitet Budowy Posągu Marszałka Piłsudskiego, który zbiera pieniądze na ten właśnie cel. Ostatnią akcją wspierającą budowę monumentu była aukcja w Muzeum Regionalnym, podczas której bełchatowianie licytowali blisko sto przedmiotów a dochód w wysokości 2 tys. złotych został przekazany komitetowi.

 

Plac Wolności będzie miejscem spotkań bełchatowian

CZYTAJ: Aukcja stacjonarna w Muzeum Regionalnym

 

W centralnej części placu Wolności będzie można organizować spotkania i imprezy kulturalne, przewidziano tam miejsce na pergolę z płóciennym zadaszeniem, scenę plenerową oraz kawiarniane ogródki. W pobliżu zostanie wybudowana fontanna z kamiennymi ławami. W tej części placu znajdzie się też miejsce dla dzieci. Na placu zabaw będą urządzenia akustyczne, nawiązujące do mieszczącej się w pobliżu szkoły muzycznej. Ponadto do dyspozycji mieszkańców będzie też minisiłownia i zielony labirynt. Aleja prowadząca do tej części będzie wysadzona czerwonymi kasztanowcami. Plac Wolności ma nie tylko historyczny i przyrodniczy potencjał. Magistrat chce ożywić gospodarczo tę część Bełchatowa.

 

- Każda kolejna działalność gospodarcza, nowe miejsca pracy to plus dla tej części miasta. Liczymy na to, że będzie tu zaglądać znacznie więcej mieszkańców, a to stanie się impulsem do otwarcia kolejnej restauracji, sklepu czy punktu usługowego – mówi Ireneusz Owczarek, wiceprezydent Bełchatowa.

 

Kamienice Tkaczy to kolejna część projektu, która obejmuje remont dziesięciu miejskich budynków przy ul. Pabianickiej, Piłsudskiego, Sienkiewicza, placach Wolności i Narutowicza, w których mieszka 226 osób. Odnowione zostaną elewacje, dachy i części wspólne (m.in. klatki schodowe). Warto przypomnieć, że nazwa tego projektu nawiązuje do historii Bełchatowa, gdzie przez długie lata rozwijał się przemysł włókienniczy i działały Zakłady Przemysłu Bawełnianego.

 

Trzecia część projektu rewitalizacji to remont kamienicy pod adresem Wolności 10. W parterowym dziś budynku, który zostanie wyniesiony do trzeciego piętra, powstanie Centrum Współpracy i Inicjatyw Społecznych. W kamienicy, która zostanie przekazana Miejskiemu Centrum Kultury powstanie m.in. sala do prowadzenia warsztatów kulinarnych, w której będą odbywały się nieodpłatne zajęcia dla mieszkańców, głównie z terenu rewitalizacji. Na dole będzie działać restauracja. Miasto planuje oddać ją w dzierżawę w ramach otwartego przetargu.

 

CZYTAJ: Będzie więcej pieniędzy na rewitalizację

 

Gminny Program Rewitalizacji to trzynaście projektów podstawowych oraz dziewięć uzupełniających. W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców powstał m.in. pomysł budowy śródmiejskich parkingów i budowy łącznika ul. Kościuszki z ul. Witosa, gdzie ma powstać park kieszonkowy i azyl dla właścicieli psów. Nie brakuje także programów wspierających dzieci z rodzin wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem. Rewitalizacja to także rozwój turystyki i miejski projekt Energia, natura i tradycja – na bełchatowskim szlaku. Miasto już dostało na jego realizację unijne dofinansowanie. Realizacja projektów zapisanych w programie planowana jest na kolejne 5 lat.

AP

 

Gminny Program Rewitalizacji zawiera trzynaście projektów


 


 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018