joombig banner rotation images

Menu

Sprzątanie liści z chodników to obowiązek właściciela nieruchomościNawet 500 złotych mandatu grozi za niezamiatanie liści z chodników przyległych do prywatnej posesji. Bełchatowscy strażnicy miejscy kontrolują, czy właściciele posesji wywiązują się ze swojego obowiązku.

 

 

Zgodnie z prawem właściciele np. domków jednorodzinnych czy kamienic odpowiadają za porządek na przyległych do nich chodnikach. Muszą z nich usuwać nie tylko błoto, śnieg i lód podczas zimy. Jesienią mają obowiązek zamiatania liści zalegających na ciągach pieszych. Jeśli ktoś zaniedba obowiązków, może się spodziewać wizyty straży miejskiej. Jeśli nieład zagraża bezpieczeństwu przechodniów, albo choćby tylko psuje estetykę okolicy, strażnicy mogą ukarać właściciela mandatem sięgającym nawet 500 zł. Jak mówi komendant bełchatowskiej Straży Miejskiej, Piotr Barasiński, takich przypadków w mieście jest zaledwie kilka w sezonie.

 

- Problemy pojawiają się przy nieruchomościach, których właściciele nie mieszkają na miejscu albo gdy sytuacja prawna budynku jest nieuregulowana. Wówczas stosujemy metody zastępcze. Prowadzimy program odpracowywania wyroków, osoby kierowane przez sąd sprzątają chodniki przy nieruchomościach, których właścicieli nie możemy ustalić – wyjaśnia komendant.

 

Straż Miejska kontroluje porządek na chodnikach

Warto przypomnieć, że zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391), obowiązek sprzątania spada na właściciela posesji tylko wtedy, gdy chodnik przylega bezpośrednio do jej granicy lun parkanu. Jeśli jest od niej oddzielony pasem zieleni, np. trawnikiem, wówczas właściciel nie musi uprzątać liści czy śniegu – obowiązek ten należy wówczas do gminy. Nie trzeba także sprzątać chodnika, na którym urządzono ogólnodostępne miejsca do parkowania lub przystanek autobusowy – utrzymaniem porządku na takim terenie także zajmuje się wtedy gmina.

 

Nieposprzątanie z chodnika zalegających liści, śniegu lub lodu, poza mandatem może mieć dla właściciela posesji inne skutki finansowe.

 

- Jeśli ktoś poślizgnął się na nieuprzątniętym chodniku i złamał nogę lub doznał dotkliwych potłuczeń, może wtedy zażądać od właściciela posesji zwrotu wszelkich kosztów leczenia, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, a nawet renty w razie utraty zdrowia lub kalectwa czy pokrycia np. utraconych zarobków – dodaje komendant Barasiński.

 

Co zatem zrobić z zamiecionymi liśćmi? Bełchatowianie mają do wyboru trzy opcje. Pierwsza z nich to kompostowanie ich na prywatnym terenie. Jeśli ktoś nie dysponuje kompostownikiem, powinien wrzucić je do pojemnika na bioodpady lub zawieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Przemysłowej.

AP

 

Za nieuprzątnięcie liści grozi nawet 500 zł mandatu


 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018