joombig banner rotation images

Menu

E-składka zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 rokuOd nowego roku zmieni się sposób opłacania składek do ZUS, w związku z tym bełchatowski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych organizuje bezpłatne szkolenia dla wszystkich płatników. Poza tym zainteresowani będą mogli także uczestniczyć w spotkaniu dotyczącym zasad przyznawania zasiłków.

 

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki – bez względu na okres, którego dotyczą – trzeba będzie wpłacać na indywidualny numer rachunku składkowego. Oznacza to, że zamiast trzech albo czterech przelewów będzie dokonywał tylko jednego na swój numer rachunku składkowego. Dotychczasowe rachunki zostaną zamknięte.

 

 

 

 

 

W 2018 r. przedsiębiorca (płatnik) jednym przelewem opłaci składki na:

 

- ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),

- ubezpieczenie zdrowotne,

- Fundusz Pracy,

- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

- Fundusz Emerytur Pomostowych.

 

Płatnik nie będzie podawał w przelewie, jakie składki opłaca i za jaki okres. ZUS podzieli każdą jego wpłatę proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Zrobi to na podstawie składek za ostatni miesiąc, które płatnik wpisał do deklaracji rozliczeniowej albo, które wpisał ZUS – jeśli płatnik był zwolniony z przekazywania deklaracji. Jeżeli płatnik będzie miał długi składkowe, to wpłata pokryje najstarszą należność. Dzięki temu nie będą rosły odsetki za zwłokę.

 

W związku z wprowadzanymi zmianami, bełchatowski oddział ZUS organizuje cykl bezpłatnych szkoleń dla wszystkich zainteresowanych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną:

 

- zadania płatnika składek obecnie i po wprowadzeniu zmian,

- Numer Rachunku Składkowego (NRS),

- zasady podziału jednej wpłaty na Fundusze,

- przykładowe rozliczenie wpłat dokonanych do 31 grudnia 2017r. i od 1stycznia 2018 r. - rozliczenie zadłużenia, rozliczenie bieżącej składki.

 

Pierwsze z zaplanowanych szkoleń odbędzie się w czwartek, 16 listopada o godz. 10.00 w siedzibie ZUS przy ul. Wojska Polskiego 69. Terminy kolejnych szkoleń są dostępne na plakacie poniżej. Ilość miejsc na szkoleniach jest ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są pod numerem telefonu: 44 633 95 90 wew. 207, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00.

 

W ten sam sposób można zapisać się na szkolenie ze świadczeń krótkoterminowych. Tym razem pracownicy ZUS przybliżą zasady ustalania uprawnień do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa.

 

W czasie szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z:

 

- prawem do zasiłków,

- okresem przysługiwania,

- podstawą wymiaru zasiłków,

- wysokością i terminami wypłat,

- dokumentacją niezbędną do wypłaty świadczeń.

 

Szkolenie odbędzie się w piątek, 17 listopada 2017 r., o godzinie 10:00 w siedzibie bełchatowskiego Inspektoratu ZUS, ul. Wojska Polskiego 69, I piętro, sala konferencyjna . Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są pod numerem telefonu: 44 633 95 90 wew. 207, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00.

 

ZUS organizauje bezpłatne szkolenia z e-składki

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018