joombig banner rotation images

Menu

"Ratuj Swoje Życie - Stop Udarom i Zawałom" to akcja w ramach IV Budżetu Obywatelskiego 68 bełchatowian wzięło udział w akcji „Ratuj Swoje Życie – Stop Udarom i Zawałom” zorganizowanej w ramach IV Budżetu Obywatelskiego. Na targowisku miejskim przebadane zostały osoby z grup powiększonego ryzyka, czyli mężczyźni powyżej 40 roku życia i kobiety, które ukończyły 50 lat. Dla osób, które nie mogły wziąć udziału w badaniach zostaną wyznaczone kolejne terminy. W sumie przebadanych może zostać 240 mieszkańców Bełchatowa.

 

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Jak podkreśla koordynator Zespołu ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia bełchatowskiego UM, Iwona Nowak, badania profilaktyczne pozwalają na wczesne zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości i wczesne podjęcie leczenia.

 

- Niestety współczesny styl życia sprzyja rozwojowi chorób serca i krążenia. Mowa głównie o niewłaściwym odżywianiu, małej aktywności ruchowej i stosowaniu używek, nie bez znaczenia pozostaje także wszechobecny stres – dodaje Iwona Nowak.

 

W ramach akcji "Ratuj Swoje Życie - Stop Udarom i Zawałom" przebadanych zostało 68 bełchatowian

Do najważniejszych czynników ryzyka należą:

 

- nadciśnienie tętnicze,

- zaburzenia gospodarki lipidowej,

- palenie tytoniu,

- niska aktywność ruchowa,

- nadwaga,

- nieracjonalne odżywianie,

- nadmierny stres,

- picie alkoholu,

- obciążenia genetyczne.

 

Brak odpowiednio wcześnie przeprowadzonych badań i lekceważenie czynników ryzyka, prowadzi do rozwoju chorób układu krążenia, a w efekcie do niewydolności Podczas akcji "Ratuj Swoje Życie" wykonano badania przesiewoweserca. Największym wyzwaniem, przed jakim stają dziś lekarze, to zwiększenie świadomości społeczeństwa o wadze profilaktyki i zachęcani do prowadzenia zdrowego stylu życia. 

 

Na targowisku miejskim została przeprowadzona akcja „Ratuj Swoje Życie – Stop Udarom i Zawałom”, w ramach której u 68 bełchatowian zostały wykonane badania przesiewowe, czyli:

 

- badania poziomu cholesterolu i glukozy,

- pomiar ciśnienia tętniczego krwi,

- USG dopplerowskie tętnic dogłowowych.

 

Poza tym zostały przeprowadzone konsultacje lekarskie, podczas których mieszkańcy zostali poinformowani o tym, jakie występuje u nich ryzyko chorób układu krążenia.

 

Dla wszystkich chętnych, którzy będą chcieli wziąć udział w podobnych badaniach, zostaną ustalone kolejne terminy, o których będziemy informować.

 

Akcja „Ratuj Swoje Życie – Stop Udarom i Zawałom” podzielona została na 3 etapy, pierwszy z nich to badania przesiewowe. W kolejnym osoby, u których lekarze stwierdzili wysokie ryzyko chorób układu krążenia, wezmą udział w specjalistycznych konsultacjach lekarskich, w ramach których uzyskają informacje i zalecenia dotyczące konieczności ewentualnej dalszej diagnostyki. Ostatni, trzeci etap, przewiduje przeprowadzenie wykładu na temat nadciśnienia tętniczego, miażdżycy i udaru.

AP

 

"Ratuj Śwoje Życie - Stop Udarom i Zawałom" uświadamia konieczność badań profilaktycznych

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018