joombig banner rotation images

Menu

Radni miejscy przyjęli zapisy pozwalające na pomoc rodzinom wielodzietnym w szybszym otrzymaniu mieszkania. Ważnym punktem październikowej sesji rady miasta była także informacja z działalności spółek, których udziałowcem jest samorząd. Dotyczyła m.in. kupna bydynku Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego przez spółkę PEC.

 

Miasto Bełchatów jest właścicielem czterech spółek: MZK, PGM, BTBS i Wod-Kan, w trzech ma udziały. Jest udziałowcem większościowym spółki PEC (82,95 proc., pozostałe udziały należą do PGE), w  Eko-Regionie ma 7,86 proc., natomiast udziały miasta w Bełchatowsko-Kleszczowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym wynoszą  43,32 proc.

 

Informację z działalności spółek zdominowała kwestia kupienia przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej budynku przy ul. Ciepłowniczej, gdzie mieści się siedziba Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Transakcja związana jest ze złą kondycją finansową Parku, zajmujacego się wspieraniem przedsiębiorców przede wszystkim poprzez fundusze unijne.

 

- Spółka do 2014 roku radziła sobie dość dobrze, notując dodatnie wyniki finansowe ­ - mówi Dariusz Stępczyński, prezes BKPPT. - Zmiany w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 ukształtowały rynek i ograniczyły nasze możliwości pozyskiwania środków.

 

Jak wyjaśnia prezes, konieczne było wzdrożenie programu restrukturyzacji. Ograniczono liczbę pracowników z ponad 30 osób w okresie prosperity do pięciu pracujących obecnie. Działania naprawcze, które prowadzone są od dwóch lat, dotyczą także wyzbycia się nieefektywnego, niepotrzebnego spółce, w podstawowym zakresie jej działalności, majątku. Sprzedana zostanie siedziba Parku ul. Ciepłowniczej. Rozmowy prowadzone były m.in. z dwoma inwestorami prywatnymi, ostatecznie nieruchomość kupić ma PEC.

 

Budynek został wystawiony na sprzedaż za 1 mln 500 tys. zł (to jego wartość księgowa netto), negocjacje z PEC zakończyły się na kwocie 1 mln 300 tys. zł. Spółka ciepłownicza ma kupić budynek jeszcze w tym roku. 70 proc. nieruchomości to część warsztatowa, pozostałe 30 proc. zajmują biura i pomieszczenia socjalne. Przedsiębiorstwo ma już koncepcję zagospodarowania siedziby Parku, która w listopadzie zostanie przedstawiona radzie nadzorczej.

 

- PEC ma kilka warsztatów, które są w pomieszczeniach po byłych węzłach, przyklejone do bloków, co jest uciążliwe dla mieszkańców - mówi Grzegorz Zegarek, prezes spółki PEC. - Od dawna szukamy rozwiązania tego problemu.  Dla nas propozycja kupna tego budynku jest bardzo atrakcyjna.

 

Prezes podkreśla także, że transakcja nie oznacza podniesienia opłat za ciepło. – Jesteśmy w trakcie przygotowywania wniosku taryfowego na kolejny rok, nie przwidujemy podwyżek – mówi Grzegorz Zegarek.

 

Niewykluczone, że w pomieszczeniach biurowych nadal będzie funkcjonować Park, wynajmując je. Prezes Stepczyński rozważa także możliwość przeprowadzki do budynku spółki przy ul. Przemysłowej. Ze względu na trwałość unijnych projektów Park funkcjonować musi do lipca 2019, ale jak podkreśla prezes, nie oznacza to, że po tym okresie jego działalność zostanie zawieszona.

 

Na sesji radni przyjęli także uchwałę pozwalającą na udzielenie wsparcia przez prezydent Mariolę Czechowską rodzinom wychowującym czwórkę i więcej dzieci. Chodzi o możliwość przyznania mieszkania komunalnego z pominięciem obowiązujących zasad i kryteriów. Decyzję, na drodze zarządzenia, będzie podejmować prezydent miasta, po zasięgnięciu opinii komisji mieszkaniowej oraz Komisji Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej.

 

Intencją zmian zapisów w dotychczasowej uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali, zaproponowanych przez prezydent Czechowską, jest pomoc dużym rodzinom i zapewnienie im odpowiednich warunków do wychowywania dzieci. Wskazanie odpowiedniego mieszkania takim rodzinom jest trudne, a czas oczekiwania długi, nowe zapisy uchwały mają ułatwić taka pomoc.

 

Radni na sesji zajęli się także sprawami personalnymi. Rezygnację z przewodniczenia i zasiadania w Komisji Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej złożył radny Michał Wyczachowski. Do komisji weszła Elżbieta Naturalna, a jej przewodniczącą została Joanna Janicka.

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018