joombig banner rotation images

Menu

Sesja Rady Miejskiej w BełchatowieO nowych zasadach wynajmowania lokali komunalnych, pomocy na rzecz powiatu bełchatowskiego i zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej między innymi będą rozmawiać radni podczas najbliższej sesji. Odbędzie się ona w czwartek, 26 października. Radni tradycyjnie będą obradować w Sali Herbowej bełchatowskiego magistratu. Początek o godz. 10:00.

 

Oprócz wspomnianych tematów w planowanym porządku obrad znalazły się również punkty dotyczące między innymi przyjęcia kilku miejskich programów. Mowa o: Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dna lata 2017-2020, Programie Współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 (ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na rok 2018, Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

 

Radni zajmą się również zmianami personalnymi. Jeden z punktów dotyczy bowiem powołania do składu Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Bełchatowie.   

 

 

AD-A

 
 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018