joombig banner rotation images

Menu

W listopadzie zakończy się modernizacja należącego do miasta budynku przy ul. Czaplinieckiej 44d. Dzięki pracom komfort życia 112 rodzin zdecydowanie się poprawi. Remont „Felka” będzie kosztować około 3 mln 800 tys. złotych. Blisko 3 miliony złotych pochodzą z Unii Europejskiej.

 

Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego, popularnie zwanego „Felkiem”, powoli dobiega końca. Zakres przeprowadzonych prac jest szeroki. Wykonane zostały elewacje zewnętrzne, docieplono i pokryto dach, a na wszystkich zaworach założone zostały zawory termostatyczne. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zmodernizowało także cały węzeł ciepłowniczy.

 

W tej chwili rozpoczęto montaż wentylacji mechanicznej, a wkrótce założona zostanie instalacja fotowoltaiczna (wytwarzana przez nią energia elektryczna wykorzystana będzie dla potrzeb budynku). W oszczędzaniu światła pomoże z pewnością modernizacja oświetlenia na korytarzach i w klatkach schodowych, w których obecne świetlówki zastąpią oprawy typu LED.

 

Modernizacja „Felka" obejmie także wymianę drzwi zewnętrznych i montaż nowych daszków nad wejściami do budynku. Do końca listopada przeprowadzone zostanie również docieplenie stropu nad komórkami lokatorskimi oraz zostaną położone w korytarzach nowe stropy z płyt kartonowo-gipsowych.

 

Prace przy ul. Czaplinieckiej 44d zakładają zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, które mają zmniejszyć zużycie energii i ograniczyć jej straty, a tym samym pozwolą uzyskać korzystny wpływ na środowisko. Remont budynku ma kosztować około 3 mln 800 tys. złotych. Co warte podkreślenia, miasto z własnych pieniędzy inwestuje tylko nieco ponad 800 tysięcy. Pozostałe środki, jakie potrzebne są na realizację tego zadania, czyli blisko 3 miliony złotych, pochodzą z Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt pod nazwą „Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Czaplinieckiej 44D – Felek” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: IV Gospodarka niskoemisyjna, podziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków).

 

W sumie w budynkach komunalnych miasto ma 658 lokali. Oprócz ,,Felka” to m.in. byłe hotele robotnicze ,,Odra” i ,,Wisła” oraz bloki 100, 100a i 100b przy ul. Czaplinieckiej. Miasto ma także mieszkania komunalne w budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych.

 

Prace przy modernizacji ,,Felka" zakończą się w listopadzie

Modernizacja Felka zakończy się w listopadzie

,,Felek" został ocieplony

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018