joombig banner rotation images

Menu

Spółka Wod-Kan odzyskała ponad 3 mln złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To ostatni etap rozliczenia kontraktu nr 9 spółki, który zakończył się w roku ubiegłym.

 

Po kontroli przeprowadzonej w październiku 2016 roku, NFOŚiGW potwierdził zakończenie projektu i zdecydował, że płatność końcowa wyniesie 3 mln 36 tys. 481 złotych. Następnie, w związku z toczącymi się postępowaniami prokuratorskimi wobec poprzedniego zarządu, który podejrzewany jest o działania na szkodę spółki, podjął decyzję o wstrzymaniu płatności.

 

Przypomnijmy, że chodzi o realizację kontraktu nr 9, czyli budowę instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków. NFOŚiGW stwierdził, że przy jego realizacji został uszczuplony interes ekonomiczny Unii Europejskiej i w związku z tym nałożył na miejską spółkę korektę finansową w wysokości 1 mln 600 tys. złotych. Zdaniem prezesa Wod-Kanu, Piotra Kopka, spółka straciła więcej pieniędzy. - Decyzją poprzedniego zarządu wykonawca kontraktu, firma Rebud, została zwolniona z zapłacenia 2,5 mln złotych kary za nieterminowe wykonanie umowy. Stoję na stanowisku, że Wod-Kan zapłacił karę i nie powinien być podwójnie obciążany za realizację jednego projektu. Cieszę się, że po roku rozmów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pieniądze wcześniej wstrzymane, czyli ponad 3 mln złotych, są już na koncie miejskiej spółki.

 

Na realizację płatności końcowej spółka zaciągnęła pożyczkę z funduszu. Wspomniany kredyt został przyznany na trzy miesiące, po wstrzymaniu dopłaty unijnej zarząd zdecydował, że spłaci go z własnych środków, żeby nie obciążać spółki niepotrzebnymi odsetkami. Jak zapewnia prezes Kopek, decyzja o spłacie pożyczki nie spowodowała podniesienia obowiązujących w Bełchatowie stawek za wodę i ścieki.

 

 

Warto nadmienić, że w skład przedsięwzięcia pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa" wchodzą następujące kontrakty:

 

Kontrakt 01

Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki

 Kontrakt 02

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Lipowej - etap III

 Kontrakt 03

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w Os. Ludwików - etap I

 Kontrakt 04

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z przebudową i budową sieci wodociągowej w ulicach Pabianickiej i Cegielnianej

 Kontrakt 05

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Os. Politanice

 Kontrakt 06

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w obszarze "Centrum" oraz w nowo projektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeką Rakówką (rejon ulicy Bocznej), a także w rejonie ujęcia wody

 Kontrakt 07

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Os. Binków

 Kontrakt 08

Modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, hydroforni, budowa spinek wodociągowych, modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Bełchatowa

 Kontrakt 09

Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków

 Kontrakt 10

Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Bełchatowie

 Kontrakt 11

Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem systemu monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej

 Kontrakt 12

Modernizacja stacji energetycznej oczyszczalni ścieków

 Kontrakt 13

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Ludwików II w Bełchatowie – etap III


 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018