joombig banner rotation images

Menu


Bełchatów oferuje przedsiębiorcom nie tylko doskonale przygotowane tereny inwestycyjne, ale także katalog ulg i zwolnień od podatków. Flagowym programem pomocy dla inwestorów jest program de minimis.

 

Program jest zachętą do inwestowania w Bełchatowie. System zwolnień od podatku, uchwalony przez Radę Miejską, stymuluje rozwój lokalnej gospodarki, ale także w dużej mierze przyczynia się do tworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy.

 

Podatnicy, którzy zwiększą zatrudnienie do końca 2017 roku, mają szansę skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w latach 2018-2019. Zwolnienia od podatku od nieruchomości przysługują na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (Uchwała nr XLV/404/14). Wspomniana uchwała zawiera dwie propozycje preferencji.

 

Pierwsza skierowana jest dla przedsiębiorców inwestujących w budowę lub przebudowę budynków lub budowli i tworzących nowe miejsca pracy. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia będzie utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy przez okres 3 lat od dnia uzyskania zwolnienia oraz poniesienie nakładów inwestycyjnych.

 

Druga skierowana jest do przedsiębiorców, którzy nie realizacją nowych inwestycji, a zwiększą zatrudnienie, o co najmniej 15 %. Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest poniesienie przez podatnika dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowo utworzone miejsca pracy, w wysokości dwukrotnie wyższej od kwoty zwolnienia od podatku od nieruchomości.

 

Istnieje również możliwość ubiegania się o zwolnienie od podatku od nieruchomości przez podatników, którzy uruchomią działalność wytwórczą na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną w Bełchatowie (uchwała nr XLV/405/14).

 

Więcej informacji dotyczących zwolnień podatkowych można uzyskać w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta w pok. 127 i pod numerem tel. 44 733 51 27.

AP

 


 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019