joombig banner rotation images

Menu

Dzięki wzmożonym patrolom pieszym policji i straży miejskiej w mieście jest zdecydowanie bezpieczniej. Spory udział w tym ma prezydent Mariola Czechowska. To właśnie dzięki jej staraniom do bełchatowskiej komendy policji trafiło 86 tys. złotych.

 

Na dodatkowe patrole policji przeznaczono 21 tys. złotych z miejskiego wsparcia. Poza tym mundurowi dbają też o bezpieczeństwo mieszkańców podczas letnich imprez plenerowych. Według mł. insp. Tomasza Jędrzejczyka, I zastępcy komendanta powiatowego policji w Bełchatowie, dzięki środkom finansowym z magistratu w mieście jest dużo bezpieczniej. – Cieszy nas, że sprawy związane z ciągłą poprawą bezpieczeństwa na terenie naszego miasta spotkały się ze zrozumieniem naszych partnerów samorządowych. Bez ich wsparcia dodatkowe patrole policji nie były by możliwe.

 

W okresie letnim o bezpieczeństwo bełchatowian dba również Straż Miejska. Ich wzmożone patrole można spotkać na placach zabaw, w parkach czy na osiedlach. Strażnicy kontrolują m.in. spożywanie alkoholu w miejscach do tego nieprzeznaczonych, zakłócanie ciszy nocnej oraz zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsc publicznych. Jednocześnie strażnicy apelują o zgłaszanie wszystkich zakłóceń ciszy nocnej i innych wykroczeń pod numerem telefonu 986.

AP